QAnon là gì?

Giả định: QAnon là một thuyết âm mưu. Những người tin vào QAnon cho rằng Tổng thống Donald Trump đang đấu tranh chống lại kẻ thù trong chính quyền của ông, những nhân vật cao cấp trong đảng Dân Chủ đang buôn bán tình dục trẻ em.
Thẩm định: Những cáo buộc của QAnon SAI. Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và ngay cả đài Fox News, đã bác bỏ QAnon là một thuyết âm mưu vô căn cứ. FBI nêu danh QAnon là mối đe dọa khủng bố nội địa vì nó thường xuyên xúi giục bạo động.

What is QAnon?

Claim: QAnon is a conspiracy theory. QAnon supporters believe that President Donald Trump is fighting enemies in his own government who are running a child sex trafficking ring run by top Democrats.
Rating: QAnon’s claims are FALSE. It has been denounced by most Democrats and Republicans, as well as Fox News, as a baseless conspiracy theory. The FBI has called QAnon a domestic terror threat because it regularly incites people to commit violence.

Có phải Antifa đứng sau cuộc bạo động tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ không?

Giả định: Vào ngày 6 tháng 1, một đám đông vẫy cờ Trump đã phạm pháp xông vào tòa nhà Quốc hội để ép Quốc hội chọn Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ kế tiếp. Một số dân biểu nói rằng những người làm loạn là Antifa, một hệ tư tưởng cực tả, chứ không phải MAGA.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tuy các cuộc điều tra liên bang về những ai tham gia âm mưu đảo chính tại tòa nhà Quốc hội đang diễn ra, cơ quan FBI cho biết là không có bằng chứng nào cho thấy Antifa có liên hệ đến việc này. Nhiều nhân chứng cả tự do lẫn bảo thủ đã xác nhận những người gây loạn là những người ủng hộ Trump.

Was Antifa responsible for the riots at the U.S. Capitol?

Claim: On Jan. 6, a crowd waving Trump flags illegally stormed the U.S. Capitol building, to pressure Congress to choose Donald Trump as the next president of the United States. A number of Congressmen have said that it was Antifa, a far-left ideology, and not MAGA that was responsible for the riots.
Rating: This claim is FALSE. While there are ongoing federal investigations into the individuals who participated in the attempted coup at the U.S. Capitol, the FBI said there has been no evidence that Antifa was involved. In addition, numerous eye-witness sources from both liberal and conservative outlets identified the rioters as Trump supporters.

Một Thông Baó Từ Nhóm Viet Kiểm Tin

VietFactCheck (Việt Kiểm Tin) bắt đầu chỉ mới sáu tháng trước đây, với ý định sẽ chấm dứt dự án vào ngày 3 tháng 11, năm 2020. Giờ đây, trang mạng này sẽ tiếp tục tồn tại—ít nhất chừng nào nạn tin giả vẫn tiếp tục phá hoại cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Khi nhìn lại một năm biến động vừa qua, các anh chị em của VietFactCheck xin cám ơn độc giả đã giúp chúng tôi đạt được dấu mốc quan trọng này.

A Message From the Team at VietFactCheck

VietFactCheck started less than 6 months ago, with the idea that it would stop on Nov. 3. Now, the site is here to stay—at least as long as misinformation continues to plague our Vietnamese-American community. As we look back on a momentous year, the entire team behind VietFactCheck would like to thank our readers for helping us reach this critical point.

1 2 3 20