Có phải các cuộc không kích cuả không lực Israel chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự không?

Giả định: Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 10 về cuộc xung đột Israel-Hamas năm 2023, Đại sứ Israel tại Anh Tzipi Hotovely cho biết: “Chúng tôi không oanh tạc vào thường dân. Chúng tôi đang đánh phá các mục tiêu quân sự, theo Hiệp Định Geneva, chúng tôi hoàn toàn có quyền làm điều đó”.

Thẩm định: Giả định này SAI.

Photo of Steph Doan, a volunteer for Viet Fact Check

Việt Kiểm Tin có được đề cập trong một video của PBS NewsHour về thông tin sai lệch hay không?

Giả định này ĐÚNG!
Đầu mùa hè này, Việt Kiểm Tin đã được các nhà sản xuất của loạt phim Sự Thật Phơi Bày (Moments of Truth), của PBS NewsHour, tiếp cận. Được sản xuất bởi Phòng thí nghiệm Báo cáo Sinh viên, Sự Thật Phơi Bày là “một loạt phim kỹ thuật số khám phá thông tin sai lệch và chia sẻ các cuộc trò chuyện liên thế hệ giữa công dân về cách họ tìm thấy sự thật, thông tin và chân lý.”

Thư từ Ban Biên Tập: Việt Kiểm Tin có được nhắc đến trong chương trình “Last Week Tonight With John Oliver” không?

Giả định này ĐÚNG!

Trong mùa hè vừa qua, Việt Kiểm Tin nhận được email từ nhà sản xuất của “Last Week Tonight with John Oliver,” một chương trình thời sự trên HBO với 4 triệu người xem mỗi tập. Họ muốn dành riêng một tập đề cập thông tin sai lệch trong các cộng đồng không nói tiếng Anh. Chúng tôi có nên cho họ biết những gì đã thấy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không?

Chúng tôi đã làm thế.

Letter From the Editor: Was Viet Fact Check Mentioned on “Last Week Tonight With John Oliver”?

This claim is TRUE

Over the summer, Viet Fact Check received an email from a producer for “Last Week Tonight with John Oliver,” a news show on HBO with 4 million viewers per episode. They wanted to devote a whole show to misinformation in non-English communities. Would we tell them about what we have noticed about this trend in the Vietnamese community? 

We told them what we knew. 

Biden và đảng Dân Chủ có thật sự chống người tị nạn Việt Nam vào thập niên 1970 không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Biden và Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống giúp đỡ người tị nạn Việt Nam.
Thẩm Định: Giả định này SAI. Đảng Dân Chủ đã đề nghị và thông qua các biện pháp để đón mừng và dành ngân khoản trợ cấp cho người tị nạn Việt Nam, với sự ủng hộ của Biden.

A daytime photo of dark smoke rising from burning buildings in the Gaza Strip

Bài Viết Diễn Giải: Sơ lược về Xung đột Israel-Palestine

Ngày 7 tháng Mười năm 2023, Hamas, tổ chức cầm quyền tại Dải Gaza, bất ngờ tấn công vào Israel, gây thiệt mạng hơn 1.400 người. Quân đội Israel trả đũa bằng cách phát lệnh xâm chiếm hoàn toàn và pháo kích vào Dải Gaza, gây thiệt mạng ít nhất là 5.000 người tính đến ngày 23 tháng Mười. Để tóm tắt lịch sử phức tạp của cuộc xung đột Israel-Palestine, đây là dòng thời gian của các sự kiện lớn.

1 2 3 46