Giải thích: Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg đã đẩy mạnh quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ như thế nào?

Ruth Bader Ginsburg giữ chức Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ 10 tháng 8 năm 1993 đến khi bà qua đời ngày 18 tháng 9 năm 2020. Trong suốt cuộc đời, bà đã tranh cãi cho một số ca quan trọng chống đối kỳ thị giới tính, nâng cao quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ. VietFactCheck sẽ giải thích tại sao di sản để lại của Ginsburg quan trọng như thế.

Người Việt có được bảo vệ dưới chính sách di trú của Trump không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng chính sách di trú của Trump không ảnh hưởng gì đến sinh viên Việt Nam và những cơ hội sang Hoa Kỳ du học. Họ nghĩ rằng chính sách di trú của Trump chỉ nhằm đánh vào những sinh viên từ những nước dung túng khủng bố. Và họ cũng tin rằng vì Trump theo đảng Cộng Hoà, ông sẽ thiên Việt.
Thẩm Định: Lập luận đó SAI. Nội các của chính quyền Trump vừa ra chính sách giới hạn giấy chiếu khán nhập cảnh cho sinh viên quốc tế. Chính sách này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những sinh viên quốc tế hiện đang học tại Hoa Kỳ, kể cả 30,000 sinh viên từ Việt Nam.

Are Vietnamese people protected from Trump’s immigration policies?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that Trump’s immigration policies will not affect Vietnamese students and their opportunities to study in the United States. They believe that Trump’s immigration policies are focused solely on keeping out students from countries that sponsor terrorism. They also assume that because Trump is a Republican, he is therefore pro-Vietnamese.
Rating: This claim is FALSE. The Trump administration has recently introduced a new rule to limit visas for international students. This rule will severely affect international students currently studying in the United States, including 30,000 students from Vietnam.

Tổng Thống Obama có hiệp lực âm-mưu hại Trump trong cuộc tuyển cử 2016 không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin lời tố cáo của TT Trump rằng cựu TT Obama và cựu Ngoại-Trưởng Hillary Clinton đã tán thành chiến dịch thông-tin sai lạc bởi chính quyền Obama nhằm kết tội Trump thông đồng với Nga-Sô.
Thẩm định: Lời tố này SAI. Những tố cáo “âm mưu thông đồng” gọi là Obamagate này không dựa vào tin tức tình báo của Hoa-Kỳ. Đây là những tin vịt của cơ quan tình báo Nga, hoàn toàn không có bằng chứng. Mục đích là để đánh lạc hướng, tránh sự soi mói vào bản tường-trình của Ủy-Ban Tình-Báo Thượng-Viện, với xác định rằng Nga-Sô đã can thiệp vào cuộc tuyển cử 2016 để giúp Trump thắng. Ngay bây giờ Nga lại đang xía vào cuộc bầu cử 2020.

Did President Obama conspire against Trump during the 2016 election?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe President Donald Trump’s claim that President Barack Obama and former Secretary of State Hillary Clinton approved a federal disinformation campaign to tie Trump to Russia.
Rating: This claim is FALSE. This claim, which is the basis of the Obamagate conspiracy theory, is not based on U.S. intelligence sources. It’s based on unverified rumors from Russian intelligence, with no supporting evidence. It also draws attention away from a Senate Intelligence report that said that Russia did interfere in the 2016 election with the goal of electing Trump. Russia is currently interfering in the 2020 election.

1 2 3 13