Will the Inflation Reduction Act fight inflation? 

Claim: President Joe Biden’s administration has claimed that the Inflation Reduction Act will provide inflation relief to Americans.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. The Inflation Reduction Act does not seek to directly affect inflation by altering monetary policy, which is the role of the Federal Reserve Bank. Instead, it seeks to address some of the historical causes of inflation by tackling health care and energy costs. It also invests in renewable energy and energy manufacturing, which protects the United States from global events that affect energy supply and cost.

Chủng ngừa COVID-19 có chứa tế bào mô thai đã bị huỷ bỏ không?

Giả định: Nhiều người Mỹ chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội về chủng ngừa COVID-19 hãng Johnson & Johnson có chứa các tế bào từ bào thai bị huỷ bỏ.
Thẩm định: Giả định này HẦU HẾT SAI. Thuốc chủng ngừa hãng Johnson & Johnson không chứa bất kỳ tế bào mô thai nào. Nhưng các dòng tế bào của mô thai đã được sử dụng để phát triển vắc-xin, và các dòng tế bào thì không phải là tế bào từ thai nhi. Các dòng tế bào từ mô thai là các tế bào được sao chép trong phòng thí nghiệm từ các tế bào của một bào thai đã bị huỷ bỏ. Các dòng tế bào mô thai đã được sử dụng phổ biến từ những năm 1960 để phát triển chủng ngừa, từng được dùng qua cho chủng ngừa sởi, thủy đậu và viêm gan A. Thành quốc Vatican cũng đưa ra một tuyên bố cho biết người đạo Công Giáo có thể tiêm chủng ngừa J&J nếu không có loại nào khác.

Are Joe Biden and Kamala Harris socialists?

Claim: President Donald Trump and other Republicans have claimed that former vice president Joe Biden and Senator Kamala Harris are socialists and their policies are socialist policies.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. Biden’s actions during the Obama presidency, as well as his detailed policy proposals as a presidential candidate, does not show that he wants to get rid of private businesses. Instead, it shows an equal focus on expanding public programs such as Medicaid and education, while working with private companies in areas like healthcare and renewable energy.

1 2