Chủng ngừa COVID-19 có chứa tế bào mô thai đã bị huỷ bỏ không?

Giả định: Nhiều người Mỹ chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội về chủng ngừa COVID-19 hãng Johnson & Johnson có chứa các tế bào từ bào thai bị huỷ bỏ.
Thẩm định: Giả định này HẦU HẾT SAI. Thuốc chủng ngừa hãng Johnson & Johnson không chứa bất kỳ tế bào mô thai nào. Nhưng các dòng tế bào của mô thai đã được sử dụng để phát triển vắc-xin, và các dòng tế bào thì không phải là tế bào từ thai nhi. Các dòng tế bào từ mô thai là các tế bào được sao chép trong phòng thí nghiệm từ các tế bào của một bào thai đã bị huỷ bỏ. Các dòng tế bào mô thai đã được sử dụng phổ biến từ những năm 1960 để phát triển chủng ngừa, từng được dùng qua cho chủng ngừa sởi, thủy đậu và viêm gan A. Thành quốc Vatican cũng đưa ra một tuyên bố cho biết người đạo Công Giáo có thể tiêm chủng ngừa J&J nếu không có loại nào khác.

Are Joe Biden and Kamala Harris socialists?

Claim: President Donald Trump and other Republicans have claimed that former vice president Joe Biden and Senator Kamala Harris are socialists and their policies are socialist policies.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. Biden’s actions during the Obama presidency, as well as his detailed policy proposals as a presidential candidate, does not show that he wants to get rid of private businesses. Instead, it shows an equal focus on expanding public programs such as Medicaid and education, while working with private companies in areas like healthcare and renewable energy.

Has the Trump administration been good for women?

Claim: President Donald Trump has claimed that he has done more for women than any other president of the United States.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. The Trump administration has cut funding for women’s health services, and has also rolled back rules from the Obama administration to fight the gender wage gap. Currently, women are paid 82 cents for every $1 that a man makes.

Has Trump been tougher on China than Obama?

Claim: President Donald Trump has claimed that “nobody is tougher on China” than he is.
Rating: This claim is FALSE. Trump has created policies that have only increased China’s strength relative to the United States. His trade deals with China have raised the price on Chinese goods in America, decreased the number of goods America exports, and caused the loss of over 300,000 jobs. In addition, his actions with China have led to anti-democratic crackdowns in Vietnam.

1 2