Giới Thiệu

(English)

VIETFACTCHECK LÀ GÌ:
Viet Fact Check (Việt Kiểm Tin) là một chương trình của PIVOT—Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến. Chúng tôi là một nhóm tình nguyện viên từ khắp nơi trên nước Mỹ quan tâm đến sự thật.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI:
Cung cấp người Mỹ gốc Việt những bài viết đã được kiểm chứng cả ý lẫn nguồn, bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, để chống lại làn sóng tin tức sai lệch trong cộng đồng.

CÁCH SỬ DỤNG TRANG NÀY:

Trước nhất, Việt Kiểm Tin sẽ đưa quý vị đến với nội dung xác thực và đã được nhiều bộ phận đáng tin cậy kiểm chứng. Các bài viết của chúng tôi tổng hợp thông tin từ nhiều trang mạng từ chính phủ, nghiên cứu và tài liệu có xét duyệt, bản chép từ diễn văn, và trích dẫn từ nhiều cơ quan truyền thông. Chúng tôi cũng có đường dẫn để quý vị có thể trực tiếp truy cập các thông tin này và tự mình kiểm chứng nội dung. Chúng tôi sẽ không lập đường dẫn đến các bài viết mang tính bình luận—chỉ đến những bài viết dựa trên sự thật. Do chúng tôi biết dòng tin tức có thể đến với quý vị liên tục và từ khắp nơi, các bài viết của Việt Kiểm Tin luôn ngắn gọn, đơn giản và dể hiểu.

Thứ hai, Việt Kiểm Tin sẽ cung cấp cho quý vị tiếp cận với nghệ thuật truyền tin trên mạng xã hội để phổ biến sự thật. Hãy theo chân chúng tôi ở đây và các tài khoản của chúng tôi trên mạng xã hội TwitterInstagram, và Facebook.

Thứ ba, Việt Kiểm Tin sẽ cung cấp cho quý vị thông tin bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. Để loại bỏ các rào cản ngôn ngữ là chìa khóa để nhiều thế hệ trao đổi sự thật với nhau và trở thành những cử tri có hiểu biết.