Chủng ngừa COVID-19 hãng Pfizer hay Moderna có tốt hơn chủng ngừa hãng Johnson & Johnson không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng loại chủng ngừa cần tiêm hai liều (của hãng Pfizer hay Moderna) tốt hơn loại chủng ngừa chỉ tiêm một liều Johnson & Johnson.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tất cả các loại chủng ngừa đều rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, khả năng nhập viện và tử vong. Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm cả cố vấn của Toà Bạch Ốc là Bác sĩ Anthony Fauci, nói rằng loại chủng ngừa COVID-19 tốt nhất là loại có sẵn cho bạn.

Is the Pfizer/Moderna COVID-19 vaccine better than the Johnson & Johnson vaccine?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that the two-shot vaccines (from manufacturers Pfizer and Moderna) is better than the single-shot Johnson & Johnson vaccine. 
Rating: This claim is FALSE. All of the vaccines are highly effective at preventing severe COVID-19 infections, hospitalizations, and death. Many medical experts, including White House advisor Dr. Anthony Fauci, say that the best COVID-19 vaccine is the one that’s available to you.

Chủng ngừa hãng Johnson & Johnson COVID-19 có gây ra chứng máu đông hay không?

Thẩm định: Việc ngừng cung cấp chủng ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson ở Hoa Kỳ khiến nhiều người tin là tiêm chủng ngừa sẽ làm máu bị đông cục.
Giả định: Thẩm định này HẦU HẾT SAI. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo tạm dừng chủng ngừa hãng J&J, việc này không đồng nghĩa chủng ngừa là nguy hiểm. Khi có 15 người được tiêm chủng ngừa bị một dạng máu đông hiếm gặp, trung tâm CDC không nói chủng ngừa hãng J&J gây ra máu đông. Lý do tạm dừng là “giảm thiểu rủi ro” để biết nguyên do dẫn đến hiện tượng máu đông và cách nào để bác sĩ điều trị. Nhưng bác sĩ Anthony Fauci đã nói tỷ lệ nguy cơ bị máu đông do tiêm chủng ngừa hãng J&J là dưới một trường hợp trong một triệu liều tiêm. Bệnh nhân có nhiều khả năng bị chứng máu đông do nhiễm COVID-19, hoặc do dùng một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ngừa thai. Vào ngày 23 tháng 4, CDC đã cấp lại giấy phép cho chủng ngừa hãng J&J được sử dụng rộng rãi, nói rằng có nhiều lợi ích hơn là rủi ro.

Does the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine cause blood clots?

Claim: The recent pause of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine in the U.S. has led many people to believe that the vaccine causes blood clots. 
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. The Centers for Disease Control and Prevention recommending a pause on the J&J vaccine does not mean that the vaccine is unsafe. While 15 people who have received the vaccine developed a rare form of blood clot, the CDC did not say that the J&J vaccine causes blood clots. The pause was recommended “out of an abundance of caution,” to figure out what caused the clots, and how doctors should treat patients who develop these clots. Dr. Anthony Fauci has said that the risk of getting a blood clot from the J&J vaccine is less than one in a million. Patients are more likely to get blood clots from COVID-19, or from taking certain medications, such as birth control. On April 23, the CDC reapproved the J&J vaccine for public use, saying the benefits outweigh the risk.

Donald Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 hay chưa?

Giả định: CNN và The New York Times đưa tin rằng Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Toà Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021. Nhưng Trump chưa công khai xác nhận là ông đã được tiêm chủng ngừa hay chưa.
Thẩm định: Giả định Trump đã được tiêm chủng ngừa là THẬT. Fox News cũng xác nhận rằng Trump đã được tiêm phòng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox, Trump cho biết ông sẽ khuyên mọi người nên tiêm chủng ngừa COVID-19. “Tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều người không muốn tiêm và nhiều người đó nói thẳng là họ từng bỏ phiếu cho tôi,” ông nói. “Đó là một chủng ngừa tuyệt vời. Nó là một chủng ngừa an toàn và một thứ có hiệu quả.”

Did Donald Trump Receive the COVID-19 Vaccine?

Claim: CNN and The New York Times reported that Former President Donald Trump and former first lady Melania Trump received the COVID-19 vaccine at the White House in January 2021. But Trump has not confirmed publicly whether or not he’s received the vaccine.
Rating: The claim that Trump received the vaccine is TRUE. Fox News has also confirmed that Trump was vaccinated. In an interview with Fox, Trump said he would recommend people get the COVID-19 vaccine. “I would recommend it to a lot of people that don’t want to get it and a lot of those people voted for me, frankly,” he said. “It is a great vaccine. It is a safe vaccine and it is something that works.” 

1 2 3 19