Thư từ Ban Biên Tập: Việt Kiểm Tin có được nhắc đến trong chương trình “Last Week Tonight With John Oliver” không?

Giả định này ĐÚNG!

Trong mùa hè vừa qua, Việt Kiểm Tin nhận được email từ nhà sản xuất của “Last Week Tonight with John Oliver,” một chương trình thời sự trên HBO với 4 triệu người xem mỗi tập. Họ muốn dành riêng một tập đề cập thông tin sai lệch trong các cộng đồng không nói tiếng Anh. Chúng tôi có nên cho họ biết những gì đã thấy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không?

Chúng tôi đã làm thế.

Letter From the Editor: Was Viet Fact Check Mentioned on “Last Week Tonight With John Oliver”?

This claim is TRUE

Over the summer, Viet Fact Check received an email from a producer for “Last Week Tonight with John Oliver,” a news show on HBO with 4 million viewers per episode. They wanted to devote a whole show to misinformation in non-English communities. Would we tell them about what we have noticed about this trend in the Vietnamese community? 

We told them what we knew. 

Bài Viết Diễn Giải: Ai nên tiêm mũi chủng ngừa thứ 3 để tăng cường phòng chống COVID-19?

Cơ quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đã cấp phép cho liều thứ ba của chủng ngừa hãng Pfizer COVID-19—ban đầu chỉ có hai liều. Cả hai cơ quan liên bang cho hay những người trên 65, có hệ miễn dịch suy yếu, hoặc mắc bệnh mãn tính (béo phì hoặc cao huyết áp) nên đi tiêm liều thứ ba. Cơ quan FDA cũng khuyến khích nhân viên làm các nghề hay tiếp xúc với nhiều người nên đi tiêm liều thứ ba: giáo viên, nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên trong cửa hàng, và nhiều nữa.

Explainer: Who should get the COVID-19 booster shot?

The Food and Drug Administration (FDA) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have authorized a third dose of the Pfizer COVID-19 vaccines, which were initially two-dose vaccines. Both federal agencies said that people who are over the age of 65, have weakened immune systems, or have a chronic illness (such as obesity or high blood pressure) should receive a third dose of the vaccine. The FDA also recommended that people who work in jobs where they interact with the public also get a booster shot: teachers, health care workers, or grocery store workers, among other jobs.

Những ca nhiễm COVID-19 đột phá có đồng nghĩa là chủng ngừa không còn hiệu quả?

Giả định: Do sự lây lan của biến thể Delta ngày càng gia tăng, những người đã tiêm chủng ngừa vẫn nhiễm COVID-19. Điều này khiến một số người nghĩ rằng chủng ngừa không còn hiệu quả chống lại vi-rút.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có chủng ngừa nào có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng. Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), trường hợp bị nhiễm COVID-19 sau khi đã tiêm chủng đầy đủ (còn gọi là “lây nhiễm đột phá”) vẫn có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng hơn là chủng ngừa COVID-19 vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp nhập viện và tử vong. Tiêm chủng và đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn là những cách hiệu quả nhất để tránh nhiễm COVID-19.

Do COVID-19 breakthrough infections mean the vaccines are no longer effective?

Claim: Due to the increased spread of the Delta variant, people who have been vaccinated have become infected with COVID-19, leading some to think that the vaccines are no longer effective against the virus.
Rating: This claim is FALSE. No vaccine is 100% effective at preventing infections. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), COVID-19 infections among the fully vaccinated (also called “breakthrough infections”) are to be expected. The more important fact is that the COVID-19 vaccines are still largely effective at preventing hospitalizations and deaths. Getting vaccinated and wearing a mask in public are still the most effective ways to prevent becoming infected with COVID-19

1 2 3 25