Texas mất điện có phải do năng lượng tái tạo?

Giả định: Năng lượng tái tạo là nguyên nhân gây mất điện gần đây ở tiểu bang Texas, khiến hơn 4 triệu người dân Texas không có điện.
Thẩm định: Giả định này SAI. Khí tự nhiên là nguồn chính trong việc sản xuất năng lượng ở Texas. Theo Hội đồng Điện lực tin cậy của Texas (ERCOT) điều hành lưới điện Texas, 88% lượng năng lượng bị cúp đến từ các cơ sở làm điện bằng khí đốt tự nhiên, than và hạt nhân.

Chủng ngừa Covid-19 có an toàn không sau quá trình sản xuất gấp rút?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng vắc-xin Pfizer và Moderna COVID-19 không an toàn do quá trình sản xuất vội vàng.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tuy quá trình phát triển và thử nghiệm một chủng ngừa mới thường mất nhiều năm, vắx-xin COVID-19, từ các nhà sản xuất Pfizer và Moderna, chỉ mất 10 tháng. Lý do là chủng ngừa này được phát triển từ một RNA thông tin (mRNA). Chủng ngừa không chứa bất kỳ con vi rút sống nào cho nên phát triển nhanh hơn. Việc nghiên cứu vaccine mRNA đã được tiến hành từ năm 1976, cho nên vaccine COVID-19 là kết quả của nhiều năm nghiên cứu.

Are the Covid-19 vaccines not safe because they were created so quickly?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that the development of the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines were rushed and are therefore, not safe.
Rating: This claim is FALSE. Developing and testing a new vaccine usually takes years. But the COVID-19 vaccines, from manufacturers Pfizer and Moderna, took only 10 months to develop. That is because it’s a new type of vaccine made from messenger RNA (mRNA). It does not contain any live viruses, which makes it faster to develop. Research into mRNA vaccines have been ongoing since 1976, so the COVID-19 vaccines were the results of many years of research.

1 2 3 16