Lệnh cấm phá thai ở Texas có hình sự hóa các ca sảy thai không?

Giả định: Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ tin rằng lệnh cấm phá thai của Texas, một trong những lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt nhất đất nước, cũng hình sự hóa các ca sảy thai.
Thẩm định: Tuyên bố này là PHẦN LỚN THẬT. Mặc dù luật pháp Texas cũng cho phép phá thai để cứu sống thai phụ, nhưng nhiều nhà thuốc và bác sĩ do dự về việc điều trị sảy thai, vì họ lo lắng việc bị buộc tội. Đó là bởi vì các loại thuốc được sử dụng để điều trị sảy thai và thai ngoài tử cung cũng có thể được sử dụng để phá thai.

Bài viết diễn giải: Lý thuyết Chủng tộc Phê phán CRT là gì?

Trên khắp đất nước, 42 tiểu bang đã đề xuất các dự luật hoặc thực hiện các biện pháp tương tự để cấm việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT – Critical Race Theory) trong các lớp học.
Tuy nhiên, lý thuyết chủng tộc phê phán thực sự không được giảng dạy trong các trường K-12. Vậy tại sao đảng Cộng hòa lại tập trung vào nó?

Đảng Cộng hòa có muốn cấm phá thai trên toàn quốc không?

Giả định: Các đảng viên Dân chủ tuyên bố rằng đảng Cộng hòa muốn thông qua luật cấm phá thai trên toàn quốc. Thực hiện phá thai ở Hoa Kỳ sau đó sẽ là bất hợp pháp.
Thẩm định: Tuyên bố này là NỬA ĐÚNG. Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa nói họ không muốn có lệnh cấm phá thai hoàn toàn và muốn quyết định này được đưa ra ở cấp tiểu bang. Cùng lúc đó, các đảng viên Cộng hòa đáng chú ý (chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Mike Pence) đã nói họ ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Hiện không phải ai trong đảng Cộng hoà cũng nhất trí với lệnh cấm hoàn toàn. Nếu điều đó thay đổi, Việt Kiểm Tin sẽ cập nhật thông tin cho phù hợp.

Bài viết diễn giải: Điều gì giờ sẽ xảy ra khi án lệ Roe v. Wade bị lật đổ?

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã lật đổ án lệ Roe v. Wade, một vụ án đã hợp pháp hóa việc phá thai ở Mỹ. Việc Roe v. Wade bị lật ngược có nghĩa là từng tiểu bang có quyền thông qua luật lệ để hợp pháp hóa hoặc ngăn cấm việc phá thai. Hiện nay, việc phá thai bị cấm (hoặc sẽ bị cấm) ở 13 bang. Ngoài ra, 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được sáu tuần và 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được 15 đến 18 tuần. Tình trạng tiếp cận phá thai tại 10 tiểu bang khác hiện chưa rõ. Tại 21 tiểu bang còn lại, việc phá thai được xem là hợp pháp.

Hành động khẳng định có làm tổn thương người Mỹ gốc Á không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Á tin rằng hành động khẳng định sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học của họ.
Thẩm định: Tuyên bố này là SAI. Hành động Khẳng định không làm ảnh hưởng đến cơ hội học đại học của người Mỹ gốc Á. Trên thực tế, theo một nghiên cứu do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố, người châu Á có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất trong tất cả các nhóm dân tộc, ở mức 59%. Và trên thực tế, nếu hành động khẳng định bị đặt loại bỏ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học của người Mỹ gốc Á.

1 2 3 20