Có phải là Black Lives Matter thân Trung Quốc?

Giả định: Một bài báo vào ngày 15 tháng 9 từ Quỹ Heritage với chủ trương bảo thủ tung tin rằng một người đồng sáng lập của phong trào Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) đang hợp tác với một nhóm người Trung Quốc thân cộng. Bài viết này đã lan truyền rộng rãi với hơn 15.000 lượt chia sẻ trên Facebook.
Thẩm định: Giả định này SAI. Bài viết đã nhầm lẫn hai tổ chức phi lợi nhuận trùng tên và nhầm lẫn sự liên kết giữa Alicia Garza, người đồng sáng lập Black Lives Matter (BLM), với một tổ chức phi lợi nhuận có quan hệ với Trung Quốc.

Is Black Lives Matter a pro-communist China group?

Claim: An article on September 15 from the conservative Heritage Foundation claimed that a co-founder of the Black Lives Matter movement and a pro-communist China group are partnering up. The claims in this article have gone viral, with more than 15,000 shares on Facebook.
Rating: This claim is FALSE. The article incorrectly equated two nonprofits with the same name and wrongly associated Alicia Garza, co-founder of BLM, with the nonprofit that has ties to the People’s Republic of China (PRC).

Có phải Trung Quốc đã đóng góp tiền cho Trump?

Giả Định: Nhiều người Việt đã nghe tường thuật rằng ủy ban tranh cử của Trump đã nhận hàng trăm ngàn đô-la từ các công dân Trung Quốc giàu có với quan hệ khắng khít với chính quyền Trung Quốc. Những công dân Trung Quốc này đã đóng góp tiền cho chiến dịch tái tranh cử của Trump để tạo ảnh hưởng đến các chính sách của Trump.
Thẩm định: Tuyên bố này ĐÚNG MỘT NỬA. Nhiều người Mỹ gốc Hoa đã đóng góp tiền hộ cuộc tái tranh cử của Trump ngay sau khi Trump nhậm chức. Nỗ lực này đã mở ra nhiều cửa cho họ và các cộng sự viên người Trung Quốc của họ tại Washington, để họ được gặp Tổng thống và những người Cộng hòa quyền lực tại các buổi gây quỹ và các cuộc họp của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa.

Has China donated money to Trump?

Claim: Many in the Vietnamese community have heard reports that the Trump campaign has taken hundreds of thousands of dollars from wealthy Chinese nationals with strong ties to the People’s Republic of China’s (PRC) government. These Chinese nationals gave money to Trump’s re-election campaign in order to potentially influence Trump’s policies.
Rating: This claim is HALF TRUE. Chinese-Americans did donate to Trump’s re-election campaign soon after Trump took office. This effort opened doors in Washington to these donors and their Chinese national associates to meet the President and top Republicans, at both fundraisers and GOP leadership meetings.

Trump có gọi quân nhân là “những kẻ thua cuộc” không?

Giả định: Vào ngày 3 tháng 9, The Atlantic đăng một bài báo nói rằng Tổng thống Trump đã gọi các quân nhân Mỹ đã chết hoặc bị bắt trong các chiến tranh là “những kẻ thua cuộc” và “những kẻ ngu xuẩn.”
Thẩm định: Giả định này PHẦN LỚN LÀ ĐÚNG. Mặc dù Trump phủ nhận đã nói những điều này, một số hãng tin khác kể cả Fox News, đã xác nhận các tường thuật của The Atlantic. Ngoài ra, có một video trong đó Trump gọi Cố Thượng nghị sĩ John McCain là “kẻ thua cuộc” vì đã bị bắt trong Chiến tranh Việt Nam. Các chính sách của Trump cũng đã làm tổn thương các quân nhân.

Did Trump really call members of the military “losers”?

Claim:On Sept. 3, The Atlantic published an article claiming that President Trump called members of the American military that have died, or captured, in wars, “losers” and “suckers.”
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. Although Trump has denied making those statements, a number of other news outlets, including Fox News, have confirmed their reporting. In addition, there is a video of Trump calling the late Senator John McCain a “loser” for being captured during the Vietnam War.

1 2 3 6