Ông Raphael Warnock có phải là một người đi theo phương hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để hay không?

Giả Định: Thượng Nghị Sĩ Kelly Loeffler hiện đang tái tranh cử để thay mặt cho tiểu bang Georgia tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Bà đã cáo buộc đối thủ, Mục Sư Raphael Warnock, là một người theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để.
Thẩm Định: Tuyên bố này SAI. Xã Hội Chủ Nghĩa thường đánh loạt các thương mại tư để chính phủ toàn quyền sản xuất. Phân tách của các chính sách của Warnock cho biết phương hướng của ông là tìm cách giúp đỡ tiểu thuơng-mại có được trợ cấp của chính quyền liên bang, giữ vững chương trình bảo hiểm sức khỏe tư đồng thời nới rộng Medicaid, và điều đình cho quyền lợi thương mại của nông dân Mỹ. Thêm nữa, hiện đã có một nhóm ít nhất là 100 người mục sư đã lên tiếng bênh vực ông Warnock và chê những điều bà Loeffler vu cáo là “sai đến bỉ ổi.”

Is Raphael Warnock a Radical Socialist?

Claim: Senator Kelly Loeffler is currently running for reelection to represent the state of Georgia in the United States Senate. She has claimed that her opponent, Reverend Raphael Warnock, is a socialist.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. An analysis of Warnock’s policy positions shows a promise to help small businesses get federal support, letting individuals keep their private health insurance while expanding Medicaid, and negotiating for beneficial trade policies for American farmers. In addition, a coalition of 100 Georgia pastors have signed an open letter calling Loeffler’s claims, “reprehensible falsehoods.”

Ông Jon Ossoff có nhận tiền của Trung Quốc không?

Giả định: Thượng Nghị Sĩ David Perdue hiện đang tái tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Georgia. Mới đây, ông đã cáo buộc đối thủ Jon Ossoff về việc đã nhận tiền từ chính phủ Trung Quốc.
Thẩm định: Tuyên bố trên SAI. Công ty truyền hình của Ossoff, Inside TWI, đã nhận $1,000 từ PCCW Media Limited tại Hồng Kông để phát hình những bộ phim tài liệu của Insight. Đây là thông lệ bình thường trong ngành giải trí, các nhà truyền thông thường bán bản quyền để chương trình của họ được phát sóng toàn cầu. Đó là chuyện nhỏ so với liên hệ kinh doanh giữa Perdue và Trung Cộng. Hai công ty dưới quyền chỉ huy của Perdue chuyển sản xuất về Trung Quốc, lập văn phòng kinh doanh ở Trung Quốc, và gia tăng hàng nhập khẩu của Trung Quốc—một quyết định kinh tế chắc chắn lớn trên $1,000.

Did Jon Ossoff Take Money From China?

Claim: Senator David Perdue is currently running for re-election in Georgia for the United States Senate. He recently accused his opponent Jon Ossoff of taking money from the Chinese government.
Rating: This claim is FALSE. It is true that Ossoff’s television company, Insight TWI, has received $1,000 from PCCW Media Limited in Hong Kong to air one of Insight’s documentaries. This is standard practice in entertaining, where broadcasters regularly sell licenses to have their content aired around the world. It also pales to Perdue’s business ties to China. At two companies that Perdue led, he outsourced manufacturing to China, opened business offices in China, and increased the import of cheap goods from China—an economic decision that is certainly greater than $1,000.

1 2 3 4 20