Chủng ngừa của hãng Johnson & Johnson COVID-19 có kém an toàn không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng, chủng ngừa Johnson & Johnson không an toàn bằng chủng ngừa của hãng Moderna và Pfizer, lý do chỉ cần tiêm một mũi và có mức hiệu quả thấp hơn.
Thẩm định: Giả định này SAI. Chủng ngừa Johnson & Johnson đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chuẩn thuận. Theo nhiều chuyên gia y tế bao gồm Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, chủng ngừa này 85% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca nhập viện do COVID-19, và hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa các ca tử vong liên quan đến COVID-19.

Is the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine less safe?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that the Johnson & Johnson vaccine is not as safe as the Moderna and Pfizer vaccines because it only requires one shot and has a lower efficacy level.
Rating: This claim is FALSE. The Johnson & Johnson vaccine has been approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). It is 85% effective in preventing COVID-19 hospitalizations and 100% effective in preventing COVID-19-related deaths, according to a number of health experts including Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Đã có người chết do tiêm chủng ngừa COVID-19 không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng có người đã chết sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có trường hợp tử vong nào được cho là do chủng ngừa COVID-19, trong khi hơn 500.000 người đã chết do nhiễm COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các báo cáo về trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng ngừa không nhất thiết có nghĩa là chủng ngừa gây tử vong.

Have people died after being vaccinated for COVID-19?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that people have died after being vaccinated for COVID-19. 
Rating: This claim is FALSE. No deaths have been attributed to the COVID-19 vaccines, while more than 500,000 people have died from contracting COVID-19. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), reports of death following vaccination do not necessarily mean the vaccine caused the death.

Bạn có thật sự cần tiêm cả hai liều chủng ngừa COVID-19 không?

Giả định: Một số người Mỹ gốc Việt tin rằng bạn không cần phải tiêm cả hai liều chủng ngừa Covid-19. Họ nói liều thứ hai để bổ sung là không cần thiết và chỉ có lợi cho các công ty dược phẩm.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tuỳ thuộc vào loại chủng ngừa nào mà bạn đang muốn được chích. Có ba loại chủng ngừa COVID-19 đã được Cơ quan Quản Lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng tại Hoa Kỳ—hãng Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, những người tiêm chủng ngừa của hãng Moderna và Pfizer cần tiêm hai liều để đạt được mức hiệu quả 95%. Liều đầu tiên giúp hệ thống miễn dịch tạo phản ứng chống lại SARS-CoV-2, hay vi rút gây ra COVID-19. Liều thứ hai tiếp tục đẩy mạnh phản ứng miễn dịch để tăng cường khả năng bảo vệ lên đến 95%. Các loại chủng ngừa từ cả ba nhà sản xuất cũng được chính phủ liên bang cung cấp miễn phí. Bạn sẽ không phải mất bất kỳ khoản tiền nào để đi tiêm phòng.

Do you really need to get both doses of the COVID-19 vaccine?

Claim: Some Vietnamese-Americans believe that you do not need to get both doses of the COVID-19 vaccine, and that the additional second dose is unnecessary, serving to only benefit pharmaceutical companies.
Rating: This claim is FALSE. It depends on which vaccine you are getting. Three COVID-19 vaccines have been authorized by the U.S. Food and Drug Administration for use in the United States, one made by Pfizer, the other by Moderna, and the third by Johnson & Johnson. According to the Centers for the Disease Control, for the Moderna and Pfizer vaccines, two doses are required to achieve 95% efficacy level. The first dose helps the immune system create a response against SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. The second dose further boosts the immune response to increase the protection to 95%. The vaccines, from all three manufactures, are also provided free of charge by the federal government; it should not cost you any money to get vaccinated.

1 2 3 4 25