Phải chăng không có được kết quả chung cuộc trong Đêm Bầu cử vì có gian lận?

Giả định: Nhiều người Mỹ tin rằng nếu kết quả không được công bố vào Đêm Bầu cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, thì đó là vì gian lận.
Thẩm định: Giả định này là SAI. Năm nay, người Mỹ bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu bằng lá phiếu khiếm diện nhiều hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa là sẽ cần nhiều thời gian hơn để kiểm phiếu vì đếm các lá phiếu gửi qua thư và các lá phiếu khiếm diện sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhiều quan chức bầu cử đang thúc giục dân chúng Mỹ phải kiên nhẫn, và sự chậm trễ của việc công bố kết quả là biểu hiện của việc mọi lá phiếu đang được kiểm đếm.

Is the lack of final results on Election Night because of fraud?

Claim: Many Americans believe that in the 2022 midterm elections, if results are not announced on Election Night, it is because of fraud.
Rating: This claim is FALSE. More Americans are voting by mail and voting with an absentee ballot than ever. This means that the results of the election will take longer to be counted because it takes longer to count mail-in ballots and absentee ballots. Many election officials are urging Americans to have patience, and the delay in results is a sign that every vote is being counted.

Joe Biden và Đảng Dân Chủ có ủng hộ phá thai cuối thai kỳ không?

Giả định: Đảng Cộng hoà khẳng định rằng cựu Tổng Thống Joe Biden và đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai vào cuối thai kỳ, kể cả đến gần ngày sinh.
Thẩm định: Điều này HẦU NHƯ SAI. Joe Biden ủng hộ Roe v. Wade, quyết định mang tính lịch sử của Tòa Án Tối Cao hợp thức hóa việc phá thai ở Mỹ, đến tuần 24 (6 thắng) của thai kỳ. Sau đó, phá thai chỉ được cho phép trong các trường hợp mạng sống của người phụ nữ gặp nguy hiểm hoặc khi thai nhi có dị tật làm giảm khả năng sống sót bên ngoài tử cung. Án lệ Roe v. Wade đã bị lật ngược vào tháng 6 năm 2022 và khiến việc phá thai bị xem là phạm pháp ở 13 tiểu bang.

Do Joe Biden and the Democrats support late-term abortion?

Claim: Republicans have said that President Joe Biden and the Democrats support late-term abortion, including up until the moment of birth. 
Rating: This is MOSTLY FALSE. Biden supports Roe v. Wade, the landmark Supreme Court ruling that made abortion legal in the United States, and allowed abortions up until about 24 weeks (six months) of pregnancy. After that point, abortion is only allowed in situations where the woman’s life is threatened or if the fetus has birth defects that would not let it live outside of the womb. Roe v. Wade was overturned in June 2022, making abortion illegal in 13 states.

1 2 3 4 45