Có phải Biden đang làm giàu cho Trung Quốc qua việc đặt hàng quốc gia này sản xuất dụng cụ thử COVID-19 tại nhà?  

Giả Định: Chính phủ Biden đã trao một hợp đồng trị giá $1.3 tỷ cho công ty iHealth Lab để sản xuất hàng triệu bộ dụng cụ thử COVID-19 tại nhà. Công ty nói trên trực thuộc một công ty khác hoạt động ở Trung Quốc. Nhiều người đã chỉ trích và cho rằng hợp đồng này sẽ làm giàu cho Trung Quốc, và những bộ dụng cụ này không an toàn cho người sử dụng cũng như cho ra kết quả không chính xác vì (chúng) được sản xuất tại Trung Quốc. 
Thẩm Định: Giả định này SAI. Chính phủ Mỹ không độc quyền hợp tác với iHealth Lab để sản xuất bộ dụng cụ thử COVID. Trên thực tế, họ đã hợp tác với hơn 60 nhà sản xuất trên toàn thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao cho bộ dụng cụ miễn phí. Hơn thế nữa, những bộ dụng cụ được sản xuất bởi công ty này đã được xác nhận an toàn sử dụng bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Ngoài ra, một hợp đồng trị giá $1.3 tỷ không phải là một sự tăng trưởng quan trọng đối với nền kinh tế $14.72 nghìn tỷ của Trung Quốc.

Is Biden enriching China by ordering at-home COVID-19 tests from China? 

Claim: The Biden Administration has awarded a $1.3 billion contract to iHealth Lab to create millions of free at-home COVID-19 tests. IHealth Lab is owned by a Chinese company. Critics have said that the contract enriches China, and that the tests are unsafe and inaccurate because they are made in China.
Rating: This claim is FALSE. The U.S. government did not exclusively partner with iHealth Lab Inc. to provide COVID tests. It actually partnered with over 60 manufacturers from around the world in order to meet rising demand for free tests. The iHealth Lab tests have also been vetted by the U.S. Food and Drug Administration as safe for public use. In addition, a $1.3 billion contract is not a significant gain to the Chinese economy, which is $14.72 trillion. 

Có phải thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và thuốc trị giun sán ivermectin hiệu quả trong việc chữa bệnh COVID-19?

Giả định: Cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng các loại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và thuốc trị giun sán ivermectin là những phương pháp có khả năng điều trị cho bệnh COVID-19.
Thẩm định: Giả định này là SAI. Rất nhiều tổ chức y tế — ví dụ như Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, Viện Y Tế Quốc Gia, và Tổ Chức Y Tế Thế Giới — nói rằng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và thuốc trị giun sán ivermectin không nên được sử dụng để chữa bệnh COVID-19. Nhiều nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng hydroxychloroquine và ivermectin không hiệu quả trong việc điều trị COVID-19.

Are hydroxychloroquine and ivermectin effective in treating COVID-19? 

Claim: Former president Donald Trump has claimed that the drugs hydroxychloroquine and ivermectin are possible treatments for COVID-19. 
Rating: This claim is FALSE. Numerous health organizations — such as the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institute of Health, and the World Health Organization — say that hydroxychloroquine and ivermectin should not be used to treat COVID-19. Multiple medical studies have also shown that hydroxychloroquine and ivermectin is not effective in treating COVID-19.

1 2 3 4 5 37