What are the midterm elections and why are they important?

Much effort and resources have been devoted in the Vietnamese community towards understanding the importance of the presidential elections in controlling the U.S. government’s agenda. However, the midterm elections are just as important, if not more important, in determining the everyday policies that directly affect Vietnamese Americans, such as jobs and the economy, inflation, education, and healthcare. 

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

Cộng đồng người Việt Nam đã dành nhiều nỗ lực và nguồn lực để hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống trong việc kiểm soát mục tiêu nghị sự của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, trong việc xác định các chính sách hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ gốc Việt, chẳng hạn như việc làm và nền kinh tế, lạm phát, giáo dục, và y tế.

Photo of Steph Doan, a volunteer for Viet Fact Check

Việt Kiểm Tin có được đề cập trong một video của PBS NewsHour về thông tin sai lệch hay không?

Giả định này ĐÚNG!
Đầu mùa hè này, Việt Kiểm Tin đã được các nhà sản xuất của loạt phim Sự Thật Phơi Bày (Moments of Truth), của PBS NewsHour, tiếp cận. Được sản xuất bởi Phòng thí nghiệm Báo cáo Sinh viên, Sự Thật Phơi Bày là “một loạt phim kỹ thuật số khám phá thông tin sai lệch và chia sẻ các cuộc trò chuyện liên thế hệ giữa công dân về cách họ tìm thấy sự thật, thông tin và chân lý.”

Có phải Ứng cử viên Hạ viện Jay Chen là cộng sản?

Giả định: Dân biểu Michelle Steel hiện đang tái tranh cử cho Quận 45 của California, trong đó bao gồm Little Saigon. Steel gần đây lan truyền tờ rơi về đối thủ của bà, Jay Chen, theo đảng Dân chủ, tuyên bố ông đồng cảm với đảng Cộng sản.
Thẩm định: Giả định này SAI. Jay Chen là một thành viên của quân đội Hoa Kỳ, là Thiếu Tá Chỉ huy của Lực lượng Trừ Bị Hải Quân. Do ông là con của những người nhập cư Đài Loan chạy trốn khỏi Trung Quốc Cộng sản, khả năng Chen là Cộng sản là rất khó. Steel cũng nói là vào năm 2010 Chen đã ủng hộ Viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Tuy nhiên, chương trình này được Cựu Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama ủng hộ vào thời điểm đó để học sinh Hoa Kỳ có một cách học tiếng Quan Thoại.

Is Congressional Candidate Jay Chen a Communist?

Claim: Congresswoman Michelle Steel is currently running for reelection, she serves California’s 45th District, which includes Little Saigon. Steel recently released fliers of her opponent Jay Chen, who is a Democrat, claiming that he is a Communist sympathizer. 
Rating: This claim is FALSE. Jay Chen is a member of the U.S. military, he is a Lieutenant Commander of the Navy Reserve, and he is also the son of Taiwanese immigrants who fled Communist China — it’s highly unlikely that Chen is a Communist. Steel also said that in 2010, Chen supported the Confucius Institute, which is funded by the Chinese government. But at the time, that was a program supported by President George W. Bush and President Obama, as a way for American students to learn Mandarin.

1 2 3 4 5 45