Donald Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 hay chưa?

Giả định: CNN và The New York Times đưa tin rằng Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Toà Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021. Nhưng Trump chưa công khai xác nhận là ông đã được tiêm chủng ngừa hay chưa.
Thẩm định: Giả định Trump đã được tiêm chủng ngừa là THẬT. Fox News cũng xác nhận rằng Trump đã được tiêm phòng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox, Trump cho biết ông sẽ khuyên mọi người nên tiêm chủng ngừa COVID-19. “Tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều người không muốn tiêm và nhiều người đó nói thẳng là họ từng bỏ phiếu cho tôi,” ông nói. “Đó là một chủng ngừa tuyệt vời. Nó là một chủng ngừa an toàn và một thứ có hiệu quả.”

Did Donald Trump Receive the COVID-19 Vaccine?

Claim: CNN and The New York Times reported that Former President Donald Trump and former first lady Melania Trump received the COVID-19 vaccine at the White House in January 2021. But Trump has not confirmed publicly whether or not he’s received the vaccine.
Rating: The claim that Trump received the vaccine is TRUE. Fox News has also confirmed that Trump was vaccinated. In an interview with Fox, Trump said he would recommend people get the COVID-19 vaccine. “I would recommend it to a lot of people that don’t want to get it and a lot of those people voted for me, frankly,” he said. “It is a great vaccine. It is a safe vaccine and it is something that works.” 

VietFactCheck Giới Thiệu Các Nguồn Tin Tiếng Việt Đáng Tin Cậy Tại Mỹ

Nhằm mục đích hỗ trợ sự tự chủ của người Mỹ gốc Việt trước nạn tin giả tràn lan,  (VietFactCheck Việt Kiểm Tin) giới thiệu nỗ lực trong cộng đồng chúng ta của các thành viên quan tâm đến sự thật. Trái với suy nghĩ thông thường, nhiều người trong ngành truyền thông Việt tại Mỹ cố gắng cung cấp các tin tức trung thực, các thông tin đã được kiểm chứng, và họ không loan tải tin giả. VietFactCheck đã xác định một số nguồn tin bằng tiếng Việt đáng tin cậy. Bạn có thể tìm thấy danh sách giới thiệu của chúng tôi dưới đây.

VietFactCheck’s Recommendations for Vietnamese-American News Sources

To advance our mission of empowering Vietnamese Americans to combat the onslaught of misinformation, Viet Fact Check would like to highlight and share the work of others in our community who care about the truth. Despite popular belief, there are many people in the Vietnamese American news industry who provide reliable news, fact-check misinformation,and do not promote conspiracy theories. VietFactCheck has identified a number of trustworthy Vietnamese-language new sources. Read more about our recommendations here.

Người Mỹ gốc Việt không cần phải lo lắng về tội ác kỳ thị chống người Á Đông?

Giả định: Gần đây, rất nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng những làn sóng hành hung người Mỹ gốc Á chỉ không ảnh hưởng đến họ.
Thẩm định: Thuyết trên SAI. Theo như tham khảo của Stop API Hate (Ngừng Hận Thù AAPI), trong năm 2020 đã xẩy ra 3,795 vụ hành hung người Mỹ gốc Á. Tuy rằng nạn nhân đông nhất là người Trung Hoa, 8.5 % người Mỹ gốc Việt cũng bị nhắm (khoảng 322 vụ). Từ lúc đại dịch COVID-19 lan tràn, tội ác chống người Mỹ gốc Á đã gia tăng 150% vào năm 2020. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách người Mỹ gốc Việt có thể giúp bại trừ nạn dịch khủng bố này.

Do Vietnamese-Americans not need to worry about anti-Asian hate crimes?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that the current wave of hate crimes against Asian Americans in the U.S. does not affect them.
Rating: This claim is FALSE. According to a study from Stop API Hate, in 2020, there were 3,795 incidents of hate crimes against Asian-Americans. A majority of those were directed towards Chinese Americans. But 8.5% was aimed at Vietnamese-Americans (or around 322 incidents). Hate crimes against Asian-Americans increased 150% in 2020, because of the COVID-19 pandemic. Read more to find out how Vietnamese-Americans can combat this deadly epidemic.

1 2 3 4 5 27