Phong trao Black Lives Matter có chống cảnh sát không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) nhằm chống cảnh sát.
Thẩm định: Giả định này SAI. Black Lives Matter (BLM) là một phong trào toàn quốc nhằm xóa bỏ kỳ thị chủng tộc chống lại người Mỹ Da đen. Người Da đen không võ trang có nhiều khả năng bị cảnh sát giết hơn da trắng. BLM muốn cải cách và tái tổ chức trách nhiệm của cảnh sát để tránh bạo lực không cần thiết và tránh tử vong, cũng như đầu tư nhiều hơn vào các cộng đồng Da đen.

Có phải Black Lives Matter là một tổ chức khủng bố?

Giả định: Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc rằng Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) là một tổ chức khủng bố. Nhiều ý kiến tương tự cũng đã xuất hiện trên Facebook.
Thẩm định: Giả định này SAI. Black Lives Matter (BLM) chủ yếu là một phong trào đấu tranh cho sự bình đẳng chủng tộc đối với người Mỹ Da Đen qua các cách hợp pháp như biểu tình ôn hoà, giáo dục và nâng cao nhận thức của cử tri. BLM không ủng hộ cướp bóc hay bạo lực, và những trường hợp này xảy ra rất ít so với số lượng của những lần biểu tình.

Giải nghĩa: Cộng đồng người Da Đen tại Mỹ có bị phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống hay không?

Có nhiều thí dụ cho thấy người Mỹ của mọi sắc tộc đã thành công dù khởi đầu với rất ít ỏi. Nhưng nhiều người vẫn phân vân là người Mỹ Da Đen có được xã hội Mỹ đối xử công bằng hay không. Sau khi tra xét câu hỏi này, chúng tôi thấy giả định người Mỹ Đa Đen tại Mỹ bị phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống là ĐÚNG. Nhấn vào phía dưới để đọc thêm về lịch sử của người Da Đen tại Mỹ.

Có phải là Black Lives Matter thân Trung Quốc?

Giả định: Một bài báo vào ngày 15 tháng 9 từ Quỹ Heritage với chủ trương bảo thủ tung tin rằng một người đồng sáng lập của phong trào Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) đang hợp tác với một nhóm người Trung Quốc thân cộng. Bài viết này đã lan truyền rộng rãi với hơn 15.000 lượt chia sẻ trên Facebook.
Thẩm định: Giả định này SAI. Bài viết đã nhầm lẫn hai tổ chức phi lợi nhuận trùng tên và nhầm lẫn sự liên kết giữa Alicia Garza, người đồng sáng lập Black Lives Matter (BLM), với một tổ chức phi lợi nhuận có quan hệ với Trung Quốc.