Biden có ủng hộ “Medicare Cho Mọi Người” không?

Giả định: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel nói trên đài Fox News rằng Biden “thực ra ủng hộ Medicate cho Mọi Người – Medicare for All.”
Thẩm định: Tuyên bố này SAI. Mặc dù Biden ủng hộ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Với Phí tổn Phải chăng (Affordable Care Act) và muốn mang bảo hiểm sức khỏe đến cho nhiều người hơn, Biden đã nói rằng ông không ủng hộ Medicare cho Mọi Người. Ông muốn duy trì quyền được tự lựa chọn giải pháp chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Does Biden support Medicare for All?

Claim: Republican National Committee chair Ronna McDaniel said on a Fox News show that Biden is “actually for Medicare for All.”
Rating: This claim is FALSE. Though he supports the Affordable Care Act, and wants to expand access to healthcare for more people, Biden has said that he does not support Medicare for All. He believes in letting people choose private insurance if they want it.

Có phải là Black Lives Matter thân Trung Quốc?

Giả định: Một bài báo vào ngày 15 tháng 9 từ Quỹ Heritage với chủ trương bảo thủ tung tin rằng một người đồng sáng lập của phong trào Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) đang hợp tác với một nhóm người Trung Quốc thân cộng. Bài viết này đã lan truyền rộng rãi với hơn 15.000 lượt chia sẻ trên Facebook.
Thẩm định: Giả định này SAI. Bài viết đã nhầm lẫn hai tổ chức phi lợi nhuận trùng tên và nhầm lẫn sự liên kết giữa Alicia Garza, người đồng sáng lập Black Lives Matter (BLM), với một tổ chức phi lợi nhuận có quan hệ với Trung Quốc.

Is Black Lives Matter a pro-communist China group?

Claim: An article on September 15 from the conservative Heritage Foundation claimed that a co-founder of the Black Lives Matter movement and a pro-communist China group are partnering up. The claims in this article have gone viral, with more than 15,000 shares on Facebook.
Rating: This claim is FALSE. The article incorrectly equated two nonprofits with the same name and wrongly associated Alicia Garza, co-founder of BLM, with the nonprofit that has ties to the People’s Republic of China (PRC).

Có phải Trung Quốc đã đóng góp tiền cho Trump?

Giả Định: Nhiều người Việt đã nghe tường thuật rằng ủy ban tranh cử của Trump đã nhận hàng trăm ngàn đô-la từ các công dân Trung Quốc giàu có với quan hệ khắng khít với chính quyền Trung Quốc. Những công dân Trung Quốc này đã đóng góp tiền cho chiến dịch tái tranh cử của Trump để tạo ảnh hưởng đến các chính sách của Trump.
Thẩm định: Tuyên bố này ĐÚNG MỘT NỬA. Nhiều người Mỹ gốc Hoa đã đóng góp tiền hộ cuộc tái tranh cử của Trump ngay sau khi Trump nhậm chức. Nỗ lực này đã mở ra nhiều cửa cho họ và các cộng sự viên người Trung Quốc của họ tại Washington, để họ được gặp Tổng thống và những người Cộng hòa quyền lực tại các buổi gây quỹ và các cuộc họp của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa.

Has China donated money to Trump?

Claim: Many in the Vietnamese community have heard reports that the Trump campaign has taken hundreds of thousands of dollars from wealthy Chinese nationals with strong ties to the People’s Republic of China’s (PRC) government. These Chinese nationals gave money to Trump’s re-election campaign in order to potentially influence Trump’s policies.
Rating: This claim is HALF TRUE. Chinese-Americans did donate to Trump’s re-election campaign soon after Trump took office. This effort opened doors in Washington to these donors and their Chinese national associates to meet the President and top Republicans, at both fundraisers and GOP leadership meetings.

1 37 38 39 40 41 46