Có phải Trump chỉ chống nhập cư bất hợp pháp không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt cho là chủ trương và chính sách chống nhập cư của Trump chỉ nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp và người Việt không cần lo sợ những chính sách này.
Thẩm Định: Giả định này PHẦN LỚN SAI. Trong quá trình duyệt xét những quyết định của Trump khi tại chức, chúng tôi phát hiện rằng chính quyền Trump đã theo đuổi chính sách giới hạn số người tị nạn được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và trục xuất người nhập cư về quốc gia gốc, kể cả hơn 7 ngàn người nhập cư gốc Việt.

Is Trump only against illegal immigration?

Claim: Many Vietnamese Americans have claimed that Trump’s anti-immigration beliefs and policies are focused only on illegal immigration and Vietnamese people are safe from these policies.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. A review of his actions during his time in office has shown that the Trump administration has pursued policies to limit the number of refugees the U.S. admits and to deport immigrants back to their country of origin, including more than 7,000 Vietnamese immigrants.

Tiểu bang California có gửi phiếu bầu bằng thư cho dân nhập cư không giấy tờ hay không?

Giả định: Trump nói tiểu bang California gian lận bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu bằng thư cho tất cả mọi người sống tại California, cho dù họ có quốc tịch hay không.
Thẩm định: Giả định này SAI. Chỉ có người có quốc tịch và đã đăng ký bầu cử mới nhận được phiếu bầu bằng thư tại California.

1 38 39 40 41 42 45