Tiểu bang California có gửi phiếu bầu bằng thư cho dân nhập cư không giấy tờ hay không?

Giả định: Trump nói tiểu bang California gian lận bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu bằng thư cho tất cả mọi người sống tại California, cho dù họ có quốc tịch hay không.
Thẩm định: Giả định này SAI. Chỉ có người có quốc tịch và đã đăng ký bầu cử mới nhận được phiếu bầu bằng thư tại California.

Liệu sẽ có thuốc chủng ngừa COVID vào tháng 10 này không?

Giả định: Tổng thống Trump liên tục nói rằng sẽ có thuốc chủng ngừa COVID-19 vào tháng 10 này.
Thẩm định: SAI. Theo nhiều viên chức y tế, khả năng có một đợt thử nghiệm lâm sàng thuốc chủng ngừa COVID-19 để hoàn tất Giai Đoạn 3 và để có thể phân phối đại trà trước cuối năm là thấp. Sau đó, việc phân phối sẽ mất nhiều tháng. Tóm lại, Tổng thống Trump đã nói sai sự thật về quá trình của thuốc chủng ngừa COVID-19.

Will there be a COVID vaccine by October?

Claim: President Trump has repeatedly said that there will be a COVID-19 vaccine by October.
Answer: This claim is FALSE. According to multiple public health officials, there is low likelihood that a COVID-19 vaccine clinical trial could complete Phase 3 and be available for mass distribution by the end of the year. After that, distribution of the vaccine would take several months. In summary, President Trump is not being factual about a COVID-19 vaccine timeline.

1 39 40 41 42 43 45