Giải nghĩa: Cộng đồng người Da Đen tại Mỹ có bị phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống hay không?

Có nhiều thí dụ cho thấy người Mỹ của mọi sắc tộc đã thành công dù khởi đầu với rất ít ỏi. Nhưng nhiều người vẫn phân vân là người Mỹ Da Đen có được xã hội Mỹ đối xử công bằng hay không. Sau khi tra xét câu hỏi này, chúng tôi thấy giả định người Mỹ Đa Đen tại Mỹ bị phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống là ĐÚNG. Nhấn vào phía dưới để đọc thêm về lịch sử của người Da Đen tại Mỹ.

Explainer: Is there systemic racism against Black Americans?

There are many examples of success stories in the United States where people of all races have managed to succeed despite starting with very little. But a question on many peoples’ minds is whether or not Black Americans are treated fairly in the United States. After reviewing this question, we find the claim that there is systemic racism against Black Americans to be TRUE. Click below to learn more about the history of racism against Black people in America.

Có thật là Trump muốn duy trì bảo hiểm y tế cho những người đã có vấn đề sức khỏe từ trước không?

Giả Định: Trong một số cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump đã tuyên bố ông muốn bảo vệ bảo hiểm y tế cho những người đã có vấn đề khỏe từ trước.
Thẩm định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Trump đã nhiều lần lên tiếng rằng ông ủng hộ bảo hiểm y tế cho những người đã có bệnh từ trước. Tuy nhiên, lời nói của ông đi ngược với hành động của chính quyền ông. Chính quyền Trump đang cố gắng bãi bỏ Đạo Luật Chăm Sóc Sức khỏe Với Giá cả Phải Chăng – Affordable Care Act, luật duy nhất bảo vệ bảo hiểm y tế cho những ai đã có bệnh từ trước. Và Trump không có kế hoạch nào thay thế nó. Khoảng 147 ngàn người Mỹ gốc Việt có thể sẽ mất bảo hiểm y tế nếu ACA bị hủy bỏ.

Does Trump want to preserve health insurance protections for those with pre-existing conditions?

Claim: In several interviews, President Trump has claimed he wants to protect health insurance coverage for those with pre-existing conditions.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Trump has repeatedly voiced that he is in favor of health coverage for people with pre-existing conditions. However, his words contradict his administration’s actions. The Trump administration is attempting to repeal the Affordable Care Act, which is the only law protecting health insurance for individuals with pre-existing conditions. And Trump has no plan to replace it. An estimated 147,000 Vietnamese-Americans could lose health coverage if the ACA is repealed.

Có thật là Trump có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt hơn Obamacare không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin là Trump có một kế hoạch chăm sóc sức khỏe vừa tốt và toàn diện hơn vừa ít tốn kém hơn và mang bảo hiểm đến cho nhiều người hơn Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Giá Phải Chăng (Affordable Care Act, viết tắt là ACA)—còn gọi là Obamacare.
Thẩm định: Giả định này SAI. Sau gần 4 năm, Trump vẫn chưa có một kế hoạch chăm sóc sức khoẻ rõ ràng để thay ACA. Ngược lại, chính phủ Trump đang nỗ lực huỷ bỏ ACA, một hành động sẽ khiến 23 triệu người Mỹ—trong đó có 147 ngàn Mỹ gốc Việt, bị mất bảo hiểm sức khỏe.

Does Trump have a better healthcare plan than Obamacare?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that Trump has a better and more comprehensive healthcare plan that is cheaper and covers more Americans than the Affordable Care Act (ACA), otherwise known as Obamacare.
Rating: This claim is FALSE. After almost four years, Trump still does not have a clear healthcare plan to replace the ACA. Instead, the Trump Administration is currently working to repeal the ACA, which would take away health coverage from 23 million Americans, including 147,000 Vietnamese-Americans.

1 35 36 37 38 39 45