Có phải Joe Biden đã trục xuất người tị nạn Việt Nam?

(English)

Giả định: Một số đài tin tức, như Los Angeles TimesNBC News, cho hay tổng thống Joe Biden gần đây trục xuất 33 người tị nạn Việt Nam.

Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Chính quyền Biden đã trục xuất 33 người tị nạn Việt Nam. Động thái này tương tự cựu chính quyền Trump vì họ đã trục xuất gần 300 người nhập cư Việt Nam. Rất nhiều người bị trục xuất đều phạm tội hình sự nhẹ hoặc tội nhỏ lẻ khác và đã hết hạn tù.


Vào ngày 15 tháng 3, cục Xuất Nhập Cảnh và Hải Quan Mỹ (Immigration and Customs Enforcement—ICE) đã trục xuất 33 người Việt Nam. Rất nhiều người nhập cư này là người tị nạn đến Mỹ khi còn nhỏ, như Tien Pham hay Hieu Huynh. Họ đã ngồi hết án tù và được thả tự do, nhưng thay vì được phép về đoàn tụ với gia đình thì những người nhập cư Việt Nam này lại được trao cho ICE và ngay lập tức có nguy cơ bị trục xuất.

“Dưới chính sách trục xuất của chính quyền Biden, họ đáng lẽ phải tập trung tài nguyên trục xuất những người thật sự nguy hiểm cho xã hội,” Anoop Prasad, nhân viên luật sư cho Đảng Luật Châu Á, cho Los Angeles Times biết. “Phần lớn những người bị trục xuất này đều có những bản tuyên án từ rất lâu, ví dụ như ca của Tien, lên tới 20 năm. Ở tiểu bang California, thống đốc bang, hội động đặc xá, hệ thống tù tiểu bang, và những chuyên gia tâm lý trong tù đều cho thấy Tien không có biểu hiện là một mối nguy hiểm cho xã hội cả và hoàn toàn có thể về nhà. Vụ trục xuất này chắc chắn có mâu thuẫn.”

Ở Mỹ, người nhập cư có thể bị trục xuất vì nhiều việc làm sai trái—nhưng không chỉ gói gọn trong những trọng tội như giết người, mà còn cả những tội nhỏ lẻ như ăn cướp hay làm giả giấy tờ—ngay cả khi họ đã ngồi hết hạn tù của mình.

Vào năm 2008, Mỹ và Việt Nam ký hiệp định không trục xuất người tị nạn Việt Nam đã đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7, 1995. Tuy nhiên, cựu chính quyền Trump đã gia tăng việc trục xuất người Việt Nam. ICE cho biết rằng: trong năm 2018, 122 người Việt Nam đã bị trục xuất, 80 người vào năm 2019, và vào năm 2020 là 93 người.

Một số người bị trục xuất dưới cựu chính quyền Trump thực sự đã đến Mỹ trước năm 1995, đây là tại vì chính quyền này đã diễn giải lại hiệp định 2008 với Việt Nam, bảo rằng bất kỳ người nhập cư nào cũng có thể bị trục xuất nếu phạm tội dù là họ có đến Mỹ trước năm 1995. Chính quyền Biden vẫn giữ nguyên lập trường này của cựu chính quyền Trump.

Khi Biden đắc cử, ông đã ra lệnh hoãn quá trình trục xuất trong vòng 100 ngày. Sắc lệnh này bị chặn bởi Thẩm phán Drew Tipton của tiểu bang Texas và cuối cùng không được thực thi. Sau đó, tiểu bang Texas kiện chính quyền Biden, nói rằng việc hoãn quá trình trục xuất sẽ gây ra “thiệt hại không thể sửa chữa” cho tiểu bang này. Chính quyền Biden ngay sau đó tuyên bố rằng sẽ không cho ra bất kì lệnh hoãn nào nữa.

Một số những nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt đang kêu gọi chính quyền Biden và những nhà lập pháp khác củng cố quyền lợi cho người tị nạn Việt Nam sắp bị trục xuất. VietRise, một tổ chức ủng hộ quyền lợi ở Quận Cam, đang hối thúc những nhà lập pháp ở tiểu bang California thông qua đạo luật VISION (AB 937) để ngăn những người nhập cư bị trao cho ICE để trục xuất dù đã chịu hết án tù. Đạo luật này đã được thành lập nhưng vẫn đang chờ được thông qua ở lập pháp đoàn tiểu bang California.