Chủng ngừa Covid-19 có an toàn không sau quá trình sản xuất gấp rút?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng vắc-xin Pfizer và Moderna COVID-19 không an toàn do quá trình sản xuất vội vàng.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tuy quá trình phát triển và thử nghiệm một chủng ngừa mới thường mất nhiều năm, vắx-xin COVID-19, từ các nhà sản xuất Pfizer và Moderna, chỉ mất 10 tháng. Lý do là chủng ngừa này được phát triển từ một RNA thông tin (mRNA). Chủng ngừa không chứa bất kỳ con vi rút sống nào cho nên phát triển nhanh hơn. Việc nghiên cứu vaccine mRNA đã được tiến hành từ năm 1976, cho nên vaccine COVID-19 là kết quả của nhiều năm nghiên cứu.

Are the Covid-19 vaccines not safe because they were created so quickly?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that the development of the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines were rushed and are therefore, not safe.
Rating: This claim is FALSE. Developing and testing a new vaccine usually takes years. But the COVID-19 vaccines, from manufacturers Pfizer and Moderna, took only 10 months to develop. That is because it’s a new type of vaccine made from messenger RNA (mRNA). It does not contain any live viruses, which makes it faster to develop. Research into mRNA vaccines have been ongoing since 1976, so the COVID-19 vaccines were the results of many years of research.

Có phải Trung Quốc đã giúp Joe Biden đắc cử?

Giả định: King Radio, một đài YouTube tiếng Việt cực hữu đã nhiều lần cáo buộc rằng các viên chức trong chính quyền của Joe Biden có liên hệ với Trung Quốc, và Trung Quốc đã gian lận trong cuộc Bầu cử 2020 để giúp Biden.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có chứng cứ nào từ các viên chức chính quyền là Trung Quốc can thiệp vào cuộc Bầu cử 2020. Cũng không có chứng cứ là bất cứ viên chức nào trong chính quyền Biden có liên hệ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả Avril Haines, Giám đốc Ngành Tình báo Quốc gia, hoặc David Cho, nhân viên của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và là người Mỹ gốc Hàn.

Did China help elect Joe Biden?

Claim: The King Radio, a right-wing Vietnamese YouTube Channel has repeatedly claimed that officials in President Joe Biden’s administration have ties to China, and that China rigged the 2020 Election for Biden.
Rating: Those claims are FALSE. There is no evidence from government officials that China interfered in the 2020 Election. There is also no evidence that anyone in Biden’s administration has ties to the Chinese Communist Party, not Director of National Intelligence Avril Haines nor Secret Service Agent David Cho, who is Korean-American.

1 2 3 4 5 6 25