Bạn có cần tiếp tục đeo khẩu trang nếu đã tiêm chủng ngừa COVID-19 không?

Giả định: Một số người Mỹ gốc Việt tin là bạn không cần tiếp tục đeo khẩu trang nếu bạn đã tiêm chủng ngừa Covid-19.
Thẩm định: Giả định này là PHẦN LỚN SAI. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyên là bạn nên tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi bạn đã được tiêm phòng. Các loại chủng ngừa có hiệu quả cao trong việc ngăn các bệnh nghiêm trọng dù không có đủ dữ liệu về việc chúng có ngăn coronavirus lây lan hay không. Vào ngày 8 tháng 3, CDC đưa ra chỉ dẫn mới nói rằng những ai đã tiêm chủng ngừa có thể tập trung với nhau trong không gian kín mà không cần đeo khẩu trang. Tuy nhiên, họ vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nơi công cộng.

Do you need to continue wearing a mask if you’ve been vaccinated for COVID-19?

Claim: Some Vietnamese-Americans believe that you do not need to continue wearing a mask if you’ve been vaccinated for COVID-19.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that you continue to wear a mask even after you have been vaccinated. The vaccines are highly effective in preventing serious illness, but there is not enough data on whether they prevent the spread of coronavirus. On March 8, the CDC issued new recommendations saying those who have been vaccinated can gather inside without masks with other people who have been vaccinated. But those who have been vaccinated should still wear masks in public.

Có thể bỏ qua tiêm chủng ngừa COVID-19 nếu đã bị nhiễm COVID-19 không?

Giả định: Một số người Mỹ gốc Việt tin rằng bạn không cần phải tiêm chủng ngừa COVID-19 nếu bạn đã mắc bệnh COVID-19.
Thẩm định: Giả định này SAI. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo rằng bạn nên tiêm chủng ngừa COVID-19 dù bạn có nhiễm bệnh COVID-19 trước đây, lý do là các nhà khoa học vẫn chưa biết khả năng miễn dịch tự nhiên sẽ kéo dài bao lâu. Và tuy là hiếm, nhưng một người vẫn có khả năng bị tái nhiễm COVID-19.

Can you skip the COVID-19 vaccine if you’ve already had COVID-19?

Claim: Some Vietnamese-Americans believe that you do not have to get vaccinated from COVID-19 if you already had the disease.
Rating: This claim is FALSE. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that you get vaccinated from Covid-19 even if you have had it because scientists do not know how long natural immunity lasts. It is also rare, but possible, to become reinfected with COVID-19.

Có phải năng lượng tái tạo làm Texas mất điện?

Giả định: Năng lượng tái tạo là nguyên nhân gây cúp điện gần đây ở tiểu bang Texas, khiến hơn 4 triệu người dân Texas mất điện..
Thẩm định: Giả định này SAI. Khí tự nhiên là nguồn chính trong việc sản xuất năng lượng ở Texas. Theo Hội đồng Điện lực Tin cậy của Texas (ERCOT), cơ quan điều hành lưới điện Texas, 88% tổng số năng lượng bị cúp đến từ các xưởng điện sử dụng khí đốt tự nhiên, than đá và hạt nhân.

1 2 3 4 5 18