Bài viết diễn giải: Người Mỹ gốc Châu Á có đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ không?

Nhiều người ở Hoa Kỳ cho rằng người Mỹ gốc Châu Á là một “chủng tộc thiểu số gương mẫu”, có mức độ thành công cao về tài chính và học tập, và hầu hết không bị kỳ thị chủng tộc. Sự thành công của người Mỹ gốc Á được nhấn mạnh và tôn vinh, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật của những hành vi kỳ thị chủng tộc đã và đang xảy ra. Ngay cả ngày nay, người Mỹ gốc Á vẫn tiếp tục gánh chịu những thiệt hại do kỳ thị và phân biệt chủng tộc gây ra. Hảy bấm đây để đọc lịch sử ngắn gọn về sự phân biệt chủng tộc mà người gốc Châu Á phải đối mặt ở Mỹ.

Explainer: Have Asian Americans faced racism in the United States?

Many in the United States believe that Asian Americans are a “model minority,” with high levels of financial and academic success, and are generally free from the negative effects of racism and discrimination. While it is true that there are many Asian American success stories, the popularity of these stories has hidden the truth. Even today, Asian Americans continue to bear the damage caused by discrimination and racism. Click here to read an abbreviated history of the racism faced by Asians in America.

Chủng ngừa COVID-19 hãng Pfizer hay Moderna có tốt hơn chủng ngừa hãng Johnson & Johnson không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng loại chủng ngừa cần tiêm hai liều (của hãng Pfizer hay Moderna) tốt hơn loại chủng ngừa chỉ tiêm một liều Johnson & Johnson.
Thẩm định: Giả định này SAI. Tất cả các loại chủng ngừa đều rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, khả năng nhập viện và tử vong. Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm cả cố vấn của Toà Bạch Ốc là Bác sĩ Anthony Fauci, nói rằng loại chủng ngừa COVID-19 tốt nhất là loại có sẵn cho bạn.

Is the Pfizer/Moderna COVID-19 vaccine better than the Johnson & Johnson vaccine?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that the two-shot vaccines (from manufacturers Pfizer and Moderna) is better than the single-shot Johnson & Johnson vaccine. 
Rating: This claim is FALSE. All of the vaccines are highly effective at preventing severe COVID-19 infections, hospitalizations, and death. Many medical experts, including White House advisor Dr. Anthony Fauci, say that the best COVID-19 vaccine is the one that’s available to you.

Chủng ngừa hãng Johnson & Johnson COVID-19 có gây ra chứng máu đông hay không?

Thẩm định: Việc ngừng cung cấp chủng ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson ở Hoa Kỳ khiến nhiều người tin là tiêm chủng ngừa sẽ làm máu bị đông cục.
Giả định: Thẩm định này HẦU HẾT SAI. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo tạm dừng chủng ngừa hãng J&J, việc này không đồng nghĩa chủng ngừa là nguy hiểm. Khi có 15 người được tiêm chủng ngừa bị một dạng máu đông hiếm gặp, trung tâm CDC không nói chủng ngừa hãng J&J gây ra máu đông. Lý do tạm dừng là “giảm thiểu rủi ro” để biết nguyên do dẫn đến hiện tượng máu đông và cách nào để bác sĩ điều trị. Nhưng bác sĩ Anthony Fauci đã nói tỷ lệ nguy cơ bị máu đông do tiêm chủng ngừa hãng J&J là dưới một trường hợp trong một triệu liều tiêm. Bệnh nhân có nhiều khả năng bị chứng máu đông do nhiễm COVID-19, hoặc do dùng một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ngừa thai. Vào ngày 23 tháng 4, CDC đã cấp lại giấy phép cho chủng ngừa hãng J&J được sử dụng rộng rãi, nói rằng có nhiều lợi ích hơn là rủi ro.

Does the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine cause blood clots?

Claim: The recent pause of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine in the U.S. has led many people to believe that the vaccine causes blood clots. 
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. The Centers for Disease Control and Prevention recommending a pause on the J&J vaccine does not mean that the vaccine is unsafe. While 15 people who have received the vaccine developed a rare form of blood clot, the CDC did not say that the J&J vaccine causes blood clots. The pause was recommended “out of an abundance of caution,” to figure out what caused the clots, and how doctors should treat patients who develop these clots. Dr. Anthony Fauci has said that the risk of getting a blood clot from the J&J vaccine is less than one in a million. Patients are more likely to get blood clots from COVID-19, or from taking certain medications, such as birth control. On April 23, the CDC reapproved the J&J vaccine for public use, saying the benefits outweigh the risk.

1 2 3 4 5 21