Một Thông Baó Từ Nhóm Viet Kiểm Tin

VietFactCheck (Việt Kiểm Tin) bắt đầu chỉ mới sáu tháng trước đây, với ý định sẽ chấm dứt dự án vào ngày 3 tháng 11, năm 2020. Giờ đây, trang mạng này sẽ tiếp tục tồn tại—ít nhất chừng nào nạn tin giả vẫn tiếp tục phá hoại cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Khi nhìn lại một năm biến động vừa qua, các anh chị em của VietFactCheck xin cám ơn độc giả đã giúp chúng tôi đạt được dấu mốc quan trọng này.

A Message From the Team at VietFactCheck

VietFactCheck started less than 6 months ago, with the idea that it would stop on Nov. 3. Now, the site is here to stay—at least as long as misinformation continues to plague our Vietnamese-American community. As we look back on a momentous year, the entire team behind VietFactCheck would like to thank our readers for helping us reach this critical point.

Ông Raphael Warnock có phải là một người đi theo phương hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để hay không?

Giả Định: Thượng Nghị Sĩ Kelly Loeffler hiện đang tái tranh cử để thay mặt cho tiểu bang Georgia tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Bà đã cáo buộc đối thủ, Mục Sư Raphael Warnock, là một người theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để.
Thẩm Định: Tuyên bố này SAI. Xã Hội Chủ Nghĩa thường đánh loạt các thương mại tư để chính phủ toàn quyền sản xuất. Phân tách của các chính sách của Warnock cho biết phương hướng của ông là tìm cách giúp đỡ tiểu thuơng-mại có được trợ cấp của chính quyền liên bang, giữ vững chương trình bảo hiểm sức khỏe tư đồng thời nới rộng Medicaid, và điều đình cho quyền lợi thương mại của nông dân Mỹ. Thêm nữa, hiện đã có một nhóm ít nhất là 100 người mục sư đã lên tiếng bênh vực ông Warnock và chê những điều bà Loeffler vu cáo là “sai đến bỉ ổi.”

Is Raphael Warnock a Radical Socialist?

Claim: Senator Kelly Loeffler is currently running for reelection to represent the state of Georgia in the United States Senate. She has claimed that her opponent, Reverend Raphael Warnock, is a socialist.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. An analysis of Warnock’s policy positions shows a promise to help small businesses get federal support, letting individuals keep their private health insurance while expanding Medicaid, and negotiating for beneficial trade policies for American farmers. In addition, a coalition of 100 Georgia pastors have signed an open letter calling Loeffler’s claims, “reprehensible falsehoods.”

1 2 3 4 14