Giới tuổi trẻ có an toàn trước hậu quả của COVID-19 không?

Giả định: Nhiều người trẻ từ chối chích ngừa vì họ tin rằng họ sẽ không bị bệnh do COVID-19.
Thẩm định: Lời tuyên bố này NHIỀU PHẦN LÀ SAI. Dữ liệu từ trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và từ Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho thấy số ca nhập viện COVID-19 ở trẻ em và người trẻ tuổi đã tăng đều trong mùa hè, do biến thể Delta. Đa số các trường hợp mới nhập viện là những người chưa chích ngừa. Các chuyên gia y tế khuyến khích giới trẻ nên đi tiêm phòng, để họ không bị bệnh nặng do COVID-19 và lây lan sang các nhóm người dễ bị tổn thương. 

Are young people safe from the effects of COVID-19?

Claim: Many young people are choosing to not get vaccinated because they believe they will not get sick from COVID-19.  
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and from the American Academy of Pediatrics show that COVID-19 hospitalizations among children and young adults have been steadily rising over the summer, because of the Delta variant. The majority of new hospitalizations are unvaccinated individuals. Medical professionals are encouraging young people to get vaccinated, so they do not become severely sick from COVID-19 and spread it to vulnerable populations.

Giải thích: Có phải kinh tế California giảm mạnh do Thống đốc Gavin Newsom?

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để xác định liệu ông Thống đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không.
Một trong những vấn đề lớn nhất của cuộc bầu cử bãi nhiệm này là việc Newsom quản lý nền kinh tế California, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể tiểu bang đã hoạt động như thế nào trong nhiệm kỳ của Newsom, có vẻ như California tiếp tục hoạt động tốt hơn Hoa Kỳ nói chung về mặt kinh tế và độ ảnh hưởng bởi COVID-19.

Explainer: Did California’s economy plummet because of Governor Gavin Newsom?

On Sept. 14, 2021, California will hold a recall election which will determine whether or not Governor Gavin Newsom will be removed from office before his term is up. 
One of the biggest issues of this recall election is Newsom’s handling of the California economy, especially during the COVID-19 pandemic. However, when looking specifically at how the state has performed during Newsom’s term, it appears that California continues to outperform the U.S. as a whole, economically, and has been less affected overall by COVID-19 than the rest of the nation.

Giải thích: Gavin Newsom có ​​cấm các trường học ở California mở cửa không?

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để quyết định liệu Thống đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không. Một trong những vấn đề chính thành phần ủng hộ việc bãi nhiệm có nêu là quyết định đóng cửa các trường công lập trong đại dịch COVID-19 của Newsom, và sự cảnh giác của ông trong việc cho các trường này hoạt động trở lại vào năm 2021.
Tuy nhiên, dữ liệu y tế công cộng cho thấy việc Newsom đóng cửa các trường công lập, ra vẻ thận trọng là đúng. Cùng với sự gia tăng của biến thể COVID-19 Delta, có mở cửa lại các trường học cũng cần sự chậm rãi, cảnh giác.

Explainer: Did Gavin Newsom block California’s schools from opening?

On Sept. 14, 2021, California will hold a recall election which will determine whether or not Governor Gavin Newsom will be removed from office before his term is up. One of the key issues that supporters of the recall have cited was Newsom’s decision to keep public schools closed during the COVID-19 pandemic, and his cautiousness in reopening public schools in 2021. 
Yet public health data suggests that Newsom was rightly cautious in keeping public schools closed. And with the surge of the Delta variant of COVID-19, caution was also warranted in slowly reopening schools. 

1 2 3 4 25