Chủng ngừa COVID-19 có chứa tế bào mô thai đã bị huỷ bỏ không?

Giả định: Nhiều người Mỹ chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội về chủng ngừa COVID-19 hãng Johnson & Johnson có chứa các tế bào từ bào thai bị huỷ bỏ.
Thẩm định: Giả định này HẦU HẾT SAI. Thuốc chủng ngừa hãng Johnson & Johnson không chứa bất kỳ tế bào mô thai nào. Nhưng các dòng tế bào của mô thai đã được sử dụng để phát triển vắc-xin, và các dòng tế bào thì không phải là tế bào từ thai nhi. Các dòng tế bào từ mô thai là các tế bào được sao chép trong phòng thí nghiệm từ các tế bào của một bào thai đã bị huỷ bỏ. Các dòng tế bào mô thai đã được sử dụng phổ biến từ những năm 1960 để phát triển chủng ngừa, từng được dùng qua cho chủng ngừa sởi, thủy đậu và viêm gan A. Thành quốc Vatican cũng đưa ra một tuyên bố cho biết người đạo Công Giáo có thể tiêm chủng ngừa J&J nếu không có loại nào khác.

Does the COVID-19 vaccine contain aborted fetal cells?

Claim: Many Americans have been sharing posts on social media about how the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine contains cells from aborted fetuses.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. The Johnson & Johnson vaccine does not contain any fetal cells. But fetal cell lines were used to develop the vaccine—fetal cell lines are not the same as fetal cells. Fetal cell lines are cells that were replicated in a lab from the cells of an aborted fetus. Fetal cell lines have been commonly used since the 1960s to develop vaccines, and it has been used to develop the measles, chicken pox, and hepatitis A vaccine. The Vatican has also released a statement saying Catholics can receive the J&J vaccine if there are no other COVID-19 vaccines available. 

Có phải người Mỹ gốc Á là chủng tộc thiểu số gương mẫu?

Giả định: Có một giả thuyết thường thấy cho rằng người Mỹ gốc Á là một chủng tộc thiểu số gương mẫu đã vượt qua được sự phân biệt đối xử để thăng tiến trong xã hội Mỹ.  
Thẩm định: Giả định này là SAI. Dù đúng rằng nhiều người Mỹ gốc Á có mức độ thành công thấy rõ trong nghề nghiệp. Những ví dụ điển hình này, được sử dụng một cách tổng quát, để che lấp đi những vấn đề thiết thực mà người Mỹ gốc Á phải hứng chịu, ví dụ như phân biệt chủng tộc, nạn nghèo đói, nạn thiếu phương tiện nâng cao trình độ học vấn, và nạn bạo hành gia đình.

Are Asian Americans a model minority?

Claim: It is a common assumption that Asian Americans are a model minority who have overcome discrimination to ascend in American society.
Rating: This claim is FALSE. While there are many Asian Americans who have visibly successful careers, these instances of success are used to generalize away real issues that Asian Americans face, including racism, poverty, lack of access to education, and domestic violence. 

Có phải Joe Biden đã trục xuất người tị nạn Việt Nam?

Giả định: Một số đài tin tức, như Los Angeles Times và NBC News, cho hay tổng thống Joe Biden gần đây trục xuất 33 người tị nạn Việt Nam.
Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Chính quyền Biden đã trục xuất 33 người tị nạn Việt Nam. Động thái này tương tự cựu chính quyền Trump vì họ đã trục xuất gần 300 người nhập cư Việt Nam. Rất nhiều người bị trục xuất đều phạm tội hình sự nhẹ hoặc tội nhỏ lẻ khác và đã hết hạn tù.

Did Joe Biden deport Vietnamese refugees?

Claim: A number of news organizations, such as the Los Angeles Times and NBC News, have reported that President Joe Biden recently deported 33 Vietnamese immigrants.
Rating: The claim is TRUE. The Biden administration did deport 33 Vietnamese immigrants. It is following the lead of the Trump administration, who had deported almost 300 Vietnamese immigrants. Many of the people deported committed small crimes and misdemeanors and had already served prison sentences for their crimes. 

1 2 3 4 21