Joe Biden và Đảng Dân Chủ có ủng hộ phá thai cuối thai kỳ không?

Giả định: Đảng Cộng hoà khẳng định rằng cựu Tổng Thống Joe Biden và đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai vào cuối thai kỳ, kể cả đến gần ngày sinh.
Thẩm định: Điều này HẦU NHƯ SAI. Joe Biden ủng hộ Roe v. Wade, quyết định mang tính lịch sử của Tòa Án Tối Cao hợp thức hóa việc phá thai ở Mỹ, đến tuần 24 (6 thắng) của thai kỳ. Sau đó, phá thai chỉ được cho phép trong các trường hợp mạng sống của người phụ nữ gặp nguy hiểm hoặc khi thai nhi có dị tật làm giảm khả năng sống sót bên ngoài tử cung. Án lệ Roe v. Wade đã bị lật ngược vào tháng 6 năm 2022 và khiến việc phá thai bị xem là phạm pháp ở 13 tiểu bang.

Do Joe Biden and the Democrats support late-term abortion?

Claim: Republicans have said that President Joe Biden and the Democrats support late-term abortion, including up until the moment of birth. 
Rating: This is MOSTLY FALSE. Biden supports Roe v. Wade, the landmark Supreme Court ruling that made abortion legal in the United States, and allowed abortions up until about 24 weeks (six months) of pregnancy. After that point, abortion is only allowed in situations where the woman’s life is threatened or if the fetus has birth defects that would not let it live outside of the womb. Roe v. Wade was overturned in June 2022, making abortion illegal in 13 states.

Có phải gian lận bầu cử là một vấn đề phổ biến?

Giả định: Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu tổng thống Donald Trump, đã tuyên bố rằng gian lận bầu cử là một vấn đề phổ biến và nên thi hành những biện pháp bảo vệ bầu cử.
Thẩm định: Giả định này là SAI. Hàng loạt nghiên cứu, bao gồm cả những nghiên cứu do Trump tài trợ, đều không tìm thấy bất kì bằng chứng gian lận bầu cử nào. Những bài nghiên cứu này nói rằng gian lận bầu cử là vô cùng hiếm gặp. Nhưng những cáo buộc gian lận bầu cử này đã khiến 14 tiểu bang thông qua một loạt các luật bầu cử mới mà những nhà phê bình cho rằng lại làm cho việc đi bầu khó khăn hơn.

Is voter fraud a widespread problem?

Claim: A number of Republican politicians, including former President Donald Trump, have claimed that voter fraud is a widespread issue, and that more election security measures need to be taken.
Rating: This claim is FALSE. Numerous studies, including those funded by Trump, have not found any widespread incidents of voter fraud. Those studies have said that voter fraud is exceedingly rare. But these claims of voter fraud have led 14 states to pass new voting laws which critics have said will make it harder for people to vote.

What are the midterm elections and why are they important?

Much effort and resources have been devoted in the Vietnamese community towards understanding the importance of the presidential elections in controlling the U.S. government’s agenda. However, the midterm elections are just as important, if not more important, in determining the everyday policies that directly affect Vietnamese Americans, such as jobs and the economy, inflation, education, and healthcare. 

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

Cộng đồng người Việt Nam đã dành nhiều nỗ lực và nguồn lực để hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống trong việc kiểm soát mục tiêu nghị sự của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, trong việc xác định các chính sách hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ gốc Việt, chẳng hạn như việc làm và nền kinh tế, lạm phát, giáo dục, và y tế.

1 2 3 4 37