Bài Viết Diễn Giải: Chủng ngừa COVID-19 có an toàn cho trẻ em không?

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép sử dụng chủng ngừa hãng Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), trường y John Hopkins Medicine, cùng nhiều bác sĩ nhi khoa và chuyên gia y tế khuyên rằng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nên tiêm chủng ngừa COVID-19 hãng Pfizer.

Có phải đảng Dân Chủ đang cố gắng ổn thỏa người tị nạn Afghanistan nhằm chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới? 

Giả định: Những người đứng đầu đảng Dân Chủ muốn ổn định người dân tị nạn từ Afghanistan nhằm giúp đảng Dân Chủ chiến thắng cuộc bầu cử sắp đến. 
Thẩm định: Ý kiến trên là SAI. Yêu cầu nhất thiết và tối thiểu để người dân có thể bầu cử chính là người dân tham gia bầu cử phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, nước Mỹ có những hình phạt nặng dành cho những người nhập cư không hợp pháp tham gia bầu cử, những hình phạt có thể được ban ra dưới hình thức trục xuất, án tù, và phạt hành chính. Có thể thấy, điều này ngăn người nhập cư bất hợp pháp bầu cử sai quy định.

Are Democrats trying to resettle Afghan refugees in order to help them win the next election? 

Claim: The Democrats want to resettle Afghan refugees to the U.S. in order to help their party win the next election.
Rating: This claim is FALSE. The main requirement for casting a ballot is that voters are U.S. citizens. There are many severe punishments for non-citizens who vote, including deportation, jail time, and fines, which deter non-citizens from engaging in voter fraud.

Thư từ Ban Biên Tập: Việt Kiểm Tin có được nhắc đến trong chương trình “Last Week Tonight With John Oliver” không?

Giả định này ĐÚNG!

Trong mùa hè vừa qua, Việt Kiểm Tin nhận được email từ nhà sản xuất của “Last Week Tonight with John Oliver,” một chương trình thời sự trên HBO với 4 triệu người xem mỗi tập. Họ muốn dành riêng một tập đề cập thông tin sai lệch trong các cộng đồng không nói tiếng Anh. Chúng tôi có nên cho họ biết những gì đã thấy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không?

Chúng tôi đã làm thế.

Letter From the Editor: Was Viet Fact Check Mentioned on “Last Week Tonight With John Oliver”?

This claim is TRUE

Over the summer, Viet Fact Check received an email from a producer for “Last Week Tonight with John Oliver,” a news show on HBO with 4 million viewers per episode. They wanted to devote a whole show to misinformation in non-English communities. Would we tell them about what we have noticed about this trend in the Vietnamese community? 

We told them what we knew. 

1 2 3 4 27