Có đúng là Hunter Biden đã bán khả năng tiếp cận với Joe Biden cho Ukraine không?

Giả định: Tổng thống Trump đã liên tục nói rằng Hunter Biden đã cung cấp trái phép khả năng tiếp cận với chính quyền Barack Obama / Joe Biden cho chính phủ Ukraine.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có bằng chứng nào xác nhận bất kỳ ai trong chính quyền Obama / Biden hỗ trợ cho Hunter Biden khi ông còn là thành viên hội đồng quản trị của Burisma, một công ty năng lượng có trụ sở tại Ukraine. Thêm nữa, việc Trump thúc đẩy chính phủ Ukraine điều tra gia đình Biden là cái khởi nguồn của quá trình luận tội ông.

Did Hunter Biden sell access to Joe Biden to Ukraine?

Claim: President Trump has repeatedly claimed that Hunter Biden provided inappropriate access to the Barack Obama/Joe Biden administration to the Ukrainian government.
Rating: This claim is FALSE. There is no evidence that anyone in the Obama/Biden administration assisted Hunter Biden in his role as a board member of Burisma, an energy company based in Ukraine. In addition, Trump’s pushing the Ukrainian government to investigate the Bidens was the source of the impeachment proceedings against him.

Amy Coney Barrett có chống Obamacare hay không?

Giả Định: Cựu phó tổng thống Joe Biden có tuyên bố rằng nếu thẩm phán Amy Coney Barrett được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện, bà sẽ bỏ phiếu hủy bỏ chương trình Affordable Care Act (ACA), tại vì bà phản đối luật đó.
Thẩm Định: Tuyên bố này PHẦN LỚN THẬT. Trong quá khứ bà Barrett đã chỉ trích chương trình ACA (hay Obamacare). Nhưng bà chưa khẳng định sẽ bỏ phiếu hủy bỏ chương trình này nếu được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện. Nếu chương trình ACA bį Tối Cao Pháp Viện cho là sai hiến pháp, khoảng 23 triệu người sẽ bị mất bảo hiểm.

Does Amy Coney Barrett Oppose Obamacare?

Claim: Former vice president Joe Biden has said that if judge Amy Coney Barrett gets confirmed to the Supreme Court, she will vote to strike down the Affordable Care Act (ACA), because she opposes it.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. In the past, Barrett has criticized the ACA (also known as Obamacare). But Barrett has not stated publicly if she will vote to strike down the ACA if she is confirmed to the Supreme Court. If the ACA is declared unconstitutional in the Supreme Court, around 23 million Americans will lose health coverage.

Giải thích: Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg đã đẩy mạnh quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ như thế nào?

Ruth Bader Ginsburg giữ chức Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ 10 tháng 8 năm 1993 đến khi bà qua đời ngày 18 tháng 9 năm 2020. Trong suốt cuộc đời, bà đã tranh cãi cho một số ca quan trọng chống đối kỳ thị giới tính, nâng cao quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ. VietFactCheck sẽ giải thích tại sao di sản để lại của Ginsburg quan trọng như thế.

1 2 3 4 8