Có phải Việt Kiểm Tin được nêu danh trong một báo cáo về thông tin không chính xác?

(English)

Giả định này ĐÚNG!

Asian American Disinformation Table có tiếp cận Việt Kiểm Tin để đồng tác giả một nghiên cứu về sự gia tăng của thông tin không chính xác trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và những cách giải quyết. Bạn có thể đọc báo cáo ấy, mang tên “Quyền lực, Nền tảng và Chính trị: Người Mỹ gốc Á & Thông tin sai lệch”, ngay tại đây.

Asian American Disinformation Table là một nỗ lực toàn quốc nhằm phối hợp nghiên cứu và tạo chiến lược và khuyến nghị chính sách về tin sai lệch và tin giả trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Dẫn đầu nỗ lực này là Hội đồng Quốc gia Châu Á Người Mỹ gốc Thái Bình Dương (NCAPA), và là một phần của mạng lưới Disinfo Defense League, một dự án của Media Democracy Fund.

Việt Kiểm Tin là một trong những tổ chức Mỹ gốc Á được nêu trong báo cáo. Có nhiều nhóm như chúng tôi đang cố gắng chống lại thông tin không chính xác trong cộng đồng và tạo ra những thay đổi chính sách để những thành phần lan truyền loại tin này (như The King Radio, Bé Ti và Sonia Ohlala) không còn một nền tảng công khai như YouTube để tiếp tục hoạt động.

Một trong những phát hiện lớn trong báo cáo là “Thông tin không chính xác vừa là về dối trá và quyền lực. Nội dung có hại và gây rắc rối được dùng để duy trì và mở rộng các cấu trúc quyền lực và sự bất bình hiện có.” Chúng cũng làm giảm tác động chính trị của người Mỹ gốc Á.

“Thông tin không chính xác được hình thành để phơi bày những xích mích và rạn nứt trong và trên các cộng đồng người Mỹ gốc Á”, đồng thời làm suy yếu nền dân chủ và tạo sự chia rẽ với các cộng đồng da màu khác.

Các thành phần lan truyền thông tin không chính xác

thường tập trung vào ba chủ đề chính:

1. Sử dụng người châu Á để “ngăn cách” các cộng đồng da màu khác (chẳng hạn như nói sai sự thật rằng người Da đen phải chịu trách nhiệm cho các tội kỳ thị người Mỹ gốc Á).

2. Khai thác sự chia rẽ và phân cấp trong các cộng đồng châu Á (như nghĩ rằng Trung Quốc đã giúp Joe Biden đắc cử nhằm vũ khí hóa xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam để phá hoại nền dân chủ Mỹ).

3. Vũ khí hóa những tổn thương trong quá khứ và hiện tại (như tô vẽ các đảng viên Dân chủ là “cộng sản” hoặc “theo chủ nghĩa xã hội” để gây sợ hãi và giận dữ, đồng thời làm người khác không để ý đến các đề xuất chính sách của họ)

Từ lúc xuất bản thì báo cáo đã được đăng trên NBC NewsSan Francisco Chronicle. NBC News có đề cập đến Việt Kiểm Tin như sau: “Viet Fact Check tạo ngữ cảnh, thông dịch và xác minh tin tức từ các nguồn chính thống trong tiếng Anh thành các bài viết dùng thuật ngữ xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị Việt Nam.”

Mời bạn đọc thêm các điểm nổi bật của báo cáo sau đây: