Một Thông Baó Từ Nhóm Viet Kiểm Tin

VietFactCheck (Việt Kiểm Tin) bắt đầu chỉ mới sáu tháng trước đây, với ý định sẽ chấm dứt dự án vào ngày 3 tháng 11, năm 2020. Giờ đây, trang mạng này sẽ tiếp tục tồn tại—ít nhất chừng nào nạn tin giả vẫn tiếp tục phá hoại cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Khi nhìn lại một năm biến động vừa qua, các anh chị em của VietFactCheck xin cám ơn độc giả đã giúp chúng tôi đạt được dấu mốc quan trọng này.

Tin Giả Là Gì và Làm Sao Để Người Mỹ Gốc Việt Nhận Biết Chúng?

Tin tức gây tranh cãi mới nhất quý vị vừa đọc được hôm nay là gì? Tin đó đúng hay sai?
Trong thời đại quá tải thông tin này, nhiều người gặp khó khăn phân biệt tin nào đúng và tin nào sai. Khảo sát của PBS NewsHour, NPR, và Marist Poll cho thấy 59% người Mỹ gặp rắc rối trong việc xác định thông tin sai lệch. Điều này rất đáng lo vì cử tri thiếu tính chính xác sẽ thể dẫn đến kết quả bầu cử có hậu quả khó lường. Ngày Bầu Cử sắp đến gần, cho chúng ta cơ hội để phát giác các nguồn thông tin sai lệch và sự lan truyền của chúng vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt.