Giới tuổi trẻ có an toàn trước hậu quả của COVID-19 không?

Giả định: Nhiều người trẻ từ chối chích ngừa vì họ tin rằng họ sẽ không bị bệnh do COVID-19.
Thẩm định: Lời tuyên bố này NHIỀU PHẦN LÀ SAI. Dữ liệu từ trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và từ Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho thấy số ca nhập viện COVID-19 ở trẻ em và người trẻ tuổi đã tăng đều trong mùa hè, do biến thể Delta. Đa số các trường hợp mới nhập viện là những người chưa chích ngừa. Các chuyên gia y tế khuyến khích giới trẻ nên đi tiêm phòng, để họ không bị bệnh nặng do COVID-19 và lây lan sang các nhóm người dễ bị tổn thương. 

Are young people safe from the effects of COVID-19?

Claim: Many young people are choosing to not get vaccinated because they believe they will not get sick from COVID-19.  
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and from the American Academy of Pediatrics show that COVID-19 hospitalizations among children and young adults have been steadily rising over the summer, because of the Delta variant. The majority of new hospitalizations are unvaccinated individuals. Medical professionals are encouraging young people to get vaccinated, so they do not become severely sick from COVID-19 and spread it to vulnerable populations.

Bài viết diễn giải: Biến thể COVID-19 Delta là gì?

Biến thể Delta của vi-rút COVID-19 có khả năng lây nhiễm gần gấp đôi vi-rút COVID-19 ban đầu và dẫn đến khả năng nhập viện và tử vong cao hơn. Delta hiện chiếm 83% các trường hợp COVID-19 ở Hoa Kỳ. Để chống lại biến thể Delta, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm toàn nước khuyến khích người dân nên đi tiêm phòng.

Do unvaccinated people make up most of the current deaths from COVID-19?

Claim: An Associated Press article claims that 99% of new U.S. COVID-19 hospitalizations/deaths are occurring among the unvaccinated.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. It is impossible to know the exact percentages of hospitalizations/deaths occurring in the unvaccinated and fully vaccinated because the data is not complete. However, all existing data overwhelmingly suggest that nearly all of the current hospitalizations and deaths from COVID-19 are among the unvaccinated. Multiple government officials, both Democrat and Republican, have also concurred with this assessment and have encouraged people to get vaccinated.

Donald Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 hay chưa?

Giả định: CNN và The New York Times đưa tin rằng Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Toà Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021. Nhưng Trump chưa công khai xác nhận là ông đã được tiêm chủng ngừa hay chưa.
Thẩm định: Giả định Trump đã được tiêm chủng ngừa là THẬT. Fox News cũng xác nhận rằng Trump đã được tiêm phòng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox, Trump cho biết ông sẽ khuyên mọi người nên tiêm chủng ngừa COVID-19. “Tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều người không muốn tiêm và nhiều người đó nói thẳng là họ từng bỏ phiếu cho tôi,” ông nói. “Đó là một chủng ngừa tuyệt vời. Nó là một chủng ngừa an toàn và một thứ có hiệu quả.”

Did Donald Trump Receive the COVID-19 Vaccine?

Claim: CNN and The New York Times reported that Former President Donald Trump and former first lady Melania Trump received the COVID-19 vaccine at the White House in January 2021. But Trump has not confirmed publicly whether or not he’s received the vaccine.
Rating: The claim that Trump received the vaccine is TRUE. Fox News has also confirmed that Trump was vaccinated. In an interview with Fox, Trump said he would recommend people get the COVID-19 vaccine. “I would recommend it to a lot of people that don’t want to get it and a lot of those people voted for me, frankly,” he said. “It is a great vaccine. It is a safe vaccine and it is something that works.” 

1 2 3 4