Bài Viết Diễn Giải: COVID kéo dài là gì?

“COVID kéo dài” đề cập đến những triệu chứng do COVID-19 gây ra và kéo dài trong nhiều tuần hoặc tháng sau lần nhiễm vi-rút đầu tiên. Đây còn được gọi là “tình trạng hậu COVID”, “COVID lâu dài”, “ảnh hưởng lâu dài của COVID” hoặc “COVID mãn tính”. Các triệu chứng bao gồm mệt mỏi kéo dài, khó thở, mất khứu giác và vị giác.
Những người nhiễm COVID-19 nhẹ thường hồi phục khỏi COVID kéo dài sau vài tuần. Đối với những ai nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hơn, các triệu chứng này thường kéo dài nhiều tháng sau lần nhiễm vi-rút đầu tiên, hay thậm chí sau khi vi-rút không còn trong người.

Explainer: What is long COVID?

“Long COVID” refers to the many symptoms that develop because of COVID-19, and last for weeks and months after first being infected by COVID-19. It’s also known as “post-COVID conditions,” “long-haul COVID,” “long-term effects of COVID,” or “chronic COVID.” These symptoms include lingering fatigue, shortness of breath, and loss of smell and taste.
Those with mild COVID-19 infections typically recover from long COVID after a couple of weeks. In people with more severe COVID-19 infections, long COVID symptoms usually last months after the initial infection, even after the virus is gone from the body.

Có phải người nhập cư ở biên giới Mê-xi-cô đang gây ra làn sóng lây nhiễm COVID-19?

Giả định: Thống đốc Bang Texas Greg Abbott đã đổ lỗi cho dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới giữa Texas và Mê-xi-cô việc làm gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở bang Texas.
Thẩm định: Giả định này là SAI. Không có bằng chứng nào cho thấy sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 được gây ra bởi những người di cư bất hợp pháp. Nhiều chuyên gia y tế mặt khác nêu rằng những cá nhân chưa tiêm chủng mới là nguyên nhân gây ra sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19.

Are immigrants at the Mexico border causing the COVID-19 surge?

Claim: Texas Governor Greg Abbott has blamed the rise in Covid-19 cases in Texas on the influx of undocumented immigrants crossing the border between Texas and Mexico.
Rating: FALSE. There is no evidence that the rise in COVID-19 cases is because of undocumented immigrants. Multiple health experts instead point to unvaccinated individuals as the reason for the surge of COVID-19 cases. 

Bài Viết Diễn Giải: Chủng ngừa COVID-19 có an toàn cho trẻ em không?

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép sử dụng chủng ngừa hãng Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), trường y John Hopkins Medicine, cùng nhiều bác sĩ nhi khoa và chuyên gia y tế khuyên rằng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nên tiêm chủng ngừa COVID-19 hãng Pfizer.

1 2 3 5