Thuốc chủng ngừa COVID-19 có gây vô sinh không?

Giả định: Chủng ngừa COVID-19 có thể gây vô sinh, theo như một tin tức đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Thẩm định: Giả định này SAI. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết chủng ngừa là an toàn cho bất kỳ ai đang mang thai hoặc có ý định mang thai. Khuyến cáo này đã được lặp lại bởi Hiệp Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ (ACOG), những người đã tuyên bố chủng ngừa không gây vô sinh. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng phát giác chủng ngừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hoặc nữ giới, và cũng không ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và thai nhi.

Do the COVID-19 vaccines cause infertility?

Claim: A common myth around the COVID-19 vaccines that has circulated around social media is that they cause infertility.
Rating: This claim is FALSE. The Centers for Disease Control and Prevention has said the vaccines are safe for anyone who is pregnant or trying to get pregnant. Their recommendation has been echoed by the American College of Obstetricians and Gynecologists, who have stated that the vaccines do not cause infertility.  In addition, numerous studies have found that the vaccines do not affect fertility in men or women, and do not affect pregnant women and their fetuses. 

Có phải gian lận bầu cử là một vấn đề phổ biến?

Giả định: Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu tổng thống Donald Trump, đã tuyên bố rằng gian lận bầu cử là một vấn đề phổ biến và nên thi hành những biện pháp bảo vệ bầu cử.
Thẩm định: Giả định này là SAI. Hàng loạt nghiên cứu, bao gồm cả những nghiên cứu do Trump tài trợ, đều không tìm thấy bất kì bằng chứng gian lận bầu cử nào. Những bài nghiên cứu này nói rằng gian lận bầu cử là vô cùng hiếm gặp. Nhưng những cáo buộc gian lận bầu cử này đã khiến 14 tiểu bang thông qua một loạt các luật bầu cử mới mà những nhà phê bình cho rằng lại làm cho việc đi bầu khó khăn hơn.

Is voter fraud a widespread problem?

Claim: A number of Republican politicians, including former President Donald Trump, have claimed that voter fraud is a widespread issue, and that more election security measures need to be taken.
Rating: This claim is FALSE. Numerous studies, including those funded by Trump, have not found any widespread incidents of voter fraud. Those studies have said that voter fraud is exceedingly rare. But these claims of voter fraud have led 14 states to pass new voting laws which critics have said will make it harder for people to vote.

Bài viết diễn giải: Người Mỹ gốc Châu Á có đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ không?

Nhiều người ở Hoa Kỳ cho rằng người Mỹ gốc Châu Á là một “chủng tộc thiểu số gương mẫu”, có mức độ thành công cao về tài chính và học tập, và hầu hết không bị kỳ thị chủng tộc. Sự thành công của người Mỹ gốc Á được nhấn mạnh và tôn vinh, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật của những hành vi kỳ thị chủng tộc đã và đang xảy ra. Ngay cả ngày nay, người Mỹ gốc Á vẫn tiếp tục gánh chịu những thiệt hại do kỳ thị và phân biệt chủng tộc gây ra. Hảy bấm đây để đọc lịch sử ngắn gọn về sự phân biệt chủng tộc mà người gốc Châu Á phải đối mặt ở Mỹ.

Explainer: Have Asian Americans faced racism in the United States?

Many in the United States believe that Asian Americans are a “model minority,” with high levels of financial and academic success, and are generally free from the negative effects of racism and discrimination. While it is true that there are many Asian American success stories, the popularity of these stories has hidden the truth. Even today, Asian Americans continue to bear the damage caused by discrimination and racism. Click here to read an abbreviated history of the racism faced by Asians in America.

1 2 3 5