VietFactCheck Giới Thiệu Các Nguồn Tin Tiếng Việt Đáng Tin Cậy Tại Mỹ

Nhằm mục đích hỗ trợ sự tự chủ của người Mỹ gốc Việt trước nạn tin giả tràn lan,  (VietFactCheck Việt Kiểm Tin) giới thiệu nỗ lực trong cộng đồng chúng ta của các thành viên quan tâm đến sự thật. Trái với suy nghĩ thông thường, nhiều người trong ngành truyền thông Việt tại Mỹ cố gắng cung cấp các tin tức trung thực, các thông tin đã được kiểm chứng, và họ không loan tải tin giả. VietFactCheck đã xác định một số nguồn tin bằng tiếng Việt đáng tin cậy. Bạn có thể tìm thấy danh sách giới thiệu của chúng tôi dưới đây.

VietFactCheck’s Recommendations for Vietnamese-American News Sources

To advance our mission of empowering Vietnamese Americans to combat the onslaught of misinformation, Viet Fact Check would like to highlight and share the work of others in our community who care about the truth. Despite popular belief, there are many people in the Vietnamese American news industry who provide reliable news, fact-check misinformation,and do not promote conspiracy theories. VietFactCheck has identified a number of trustworthy Vietnamese-language new sources. Read more about our recommendations here.

Người Mỹ gốc Việt không cần phải lo lắng về tội ác kỳ thị chống người Á Đông?

Giả định: Gần đây, rất nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng những làn sóng hành hung người Mỹ gốc Á chỉ không ảnh hưởng đến họ.
Thẩm định: Thuyết trên SAI. Theo như tham khảo của Stop API Hate (Ngừng Hận Thù AAPI), trong năm 2020 đã xẩy ra 3,795 vụ hành hung người Mỹ gốc Á. Tuy rằng nạn nhân đông nhất là người Trung Hoa, 8.5 % người Mỹ gốc Việt cũng bị nhắm (khoảng 322 vụ). Từ lúc đại dịch COVID-19 lan tràn, tội ác chống người Mỹ gốc Á đã gia tăng 150% vào năm 2020. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách người Mỹ gốc Việt có thể giúp bại trừ nạn dịch khủng bố này.

Do Vietnamese-Americans not need to worry about anti-Asian hate crimes?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that the current wave of hate crimes against Asian Americans in the U.S. does not affect them.
Rating: This claim is FALSE. According to a study from Stop API Hate, in 2020, there were 3,795 incidents of hate crimes against Asian-Americans. A majority of those were directed towards Chinese Americans. But 8.5% was aimed at Vietnamese-Americans (or around 322 incidents). Hate crimes against Asian-Americans increased 150% in 2020, because of the COVID-19 pandemic. Read more to find out how Vietnamese-Americans can combat this deadly epidemic.

Chủng ngừa COVID-19 có thể gây nhiễm COVID-19 hay không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng họ có thể nhiễm COVID-19 từ vắc xin COVID-19.
Thẩm định: Giả định này SAI. Thuốc chủng ngừa COVID-19 từ các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna không có chứa vi-rút COVID-19 sống trong thành phần. Thuốc chủng ngừa COVID-19 là một dạng thuốc chủng ngừa mRNA. Sau khi tiêm ngừa, phân tử mRNA sẽ đi vào cơ thể và hướng dẫn các tế bào làm ra các protein (phân tử sinh học) tăng đột biến Covid-19 tuy nhiên những mảnh protein này vô hại. Sau đó, hệ miễn dịch sẽ học cách tấn công các protein này và tạo ra những chất kháng thể cần thiết. Khi một người nhiễm phải vi-rút COVID-19 thực sự, cơ thể họ sẽ biết cách phòng lại vi-rút một cách nhanh chóng do đã có sẵn kháng thể để ngăn chặn lây lan và gây bệnh.

Can you get COVID-19 from the vaccine?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that you can get COVID-19 from the COVID-19 vaccines.
Rating: This claim is FALSE. The COVID-19 vaccine, by the manufacturers Pfizer and Moderna, does not contain any live COVID-19 viruses. The COVID-19 vaccine is a type of vaccine called an mRNA vaccine. After getting vaccinated, an mRNA will enter our body and give our cells instructions to make the Covid-19 spike proteins. Then our immune system takes action by learning to fight off these proteins and produce the necessary antibodies. When our body encounters the real COVID-19 virus, our body can take action quickly, with the ready-made antibodies, to prevent the virus from spreading and making us sick.

1 2 3 4