Chủng ngừa COVID-19 có thể gây nhiễm COVID-19 hay không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng một người có thể nhiễm COVID-19 từ vắc xin COVID-19.
Thẩm định: Giả định này SAI. Thuốc chủng ngừa COVID-19 từ các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna không có chứa vi-rút COVID-19 sống trong thành phần. Thuốc chủng ngừa COVID-19 là một dạng thuốc chủng ngừa mRNA. Sau khi tiêm ngừa, phân tử mRNA sẽ đi vào cơ thể và hướng dẫn các tế bào làm ra các protein (phân tử sinh học) tăng đột biến Covid-19 tuy nhiên những mảnh protein này vô hại. Sau đó, hệ miễn dịch sẽ học cách tấn công các protein này và tạo ra những chất kháng thể cần thiết. Khi một người nhiễm phải vi-rút COVID-19 thực sự, cơ thể họ sẽ biết cách phòng lại vi-rút một cách nhanh chóng do đã có sẵn kháng thể để ngăn chặn lây lan và gây bệnh.

Can you get COVID-19 from the vaccine?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that you can get COVID-19 from the COVID-19 vaccines.
Rating: This claim is FALSE. The COVID-19 vaccine, by the manufacturers Pfizer and Moderna, does not contain any live COVID-19 viruses. The COVID-19 vaccine is a type of vaccine called an mRNA vaccine. After getting vaccinated, an mRNA will enter our body and give our cells instructions to make the Covid-19 spike proteins. Then our immune system takes action by learning to fight off these proteins and produce the necessary antibodies. When our body encounters the real COVID-19 virus, our body can take action quickly, with the ready-made antibodies, to prevent the virus from spreading and making us sick.

Trump có khích động bạo lực ở Tòa Quốc hội Không?

Giả Định: Donald Trump đã bị Hạ viện luận tội vì việc “khích động đảo chính,” dẫn tới việc đám đông có vũ trang tấn công Tòa Quốc hội vào ngày 6 Tháng 1.
Thẩm Định: Giả Định này ĐÚNG. Mặc dù Trump chưa bao giờ khuyến khích bạo lực một cách rõ ràng, ông ta đã khẳng định vô căn cứ rằng ông ta đã bị đánh cắp mất Kỳ Bầu Cử 2020. Theo Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa, các tuyên bố về gian lận bầu cử đã dẫn tới gia tăng “các thành phần bạo lực quá khích nội địa.”

Did Trump incite the violence at the Capitol?

Claim: Donald Trump has been impeached by the House of Representatives for “incitement of insurrection,” which led to the Jan. 6 armed mob at the U.S. Capitol.
Rating: This claim is TRUE. Though Trump never explicitly encouraged violence, he has been claiming without evidence that the 2020 Election was stolen from him. According to the Department of Justice and the Department of Homeland Security, these claims of voter fraud have led to an increase in “domestic violence extremists.”

Có gian lận bầu cử trong kỳ bầu cử 2020 hay không?

Giả định: Joe Biden đã được công nhận là Tổng Thống Đắc Cử của Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Donald Trump từ chối chịu thua trong kỳ bầu cử và nói rằng chiến thắng của Biden là do gian lận bầu cử rộng rãi.
Thẩm định: Giả định này SAI. Các viên chức bầu cử ở tất cả 50 tiểu bang cũng như Cục An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã nói kỳ bầu cử 2020 là “kỳ bầu cử nà toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.” Hơn nữa, tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện tranh chấp kết quả bầu cử, nhưng Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử vụ việc. Vào ngày 14 tháng 12, Cử Tri Đoàn đã xác nhận chiến thắng của Biden, và ông đả chính thức trở thành người chiến thắng trong Cuộc Bầu Cử năm 2020.

Was there voter fraud in the 2020 Election?

Claim: Joe Biden has been named the President-Elect of the United States, but President Donald Trump has refused to concede the election, saying Biden’s win was a result of widespread voter fraud.
Rating: This claim is FALSE. Election officials in all 50 states, as well as the Department of Homeland Security, have called the 2020 Election “the most secure in American history.” Furthermore, the state of Texas filed a lawsuit contesting the results of the election, but the Supreme Court refused to hear the case. On Dec. 14, the Electoral College affirmed Biden’s win, officially making him the winner of the 2020 Election.

1 2 3