Trump with Mask

Trump có nói là COVID-19 sẽ “đi khỏi” hay “biến mất” không?

Giả Định: Nhiều cơ quan truyền thông đã tường thuật rằng Trump đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng COVID-19 sẽ đi khỏi hay biến mất trong lúc con số ca nhiễm bệnh và tử vong tại nước Mỹ tăng lên.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Chúng tôi đã duyệt một số các bản tường thuật và xác nhận Trump đã tuyên bố hơn 30 lần trước công chúng rằng COVID-19 sẽ đi khỏi.

Washington DC - A Veteran looks for a name at Vietnam Veterans Memorial Wall at sunrise

Có Phải Trump Đã Từng Trốn Lính?

Giả Định: Trump trốn nghĩa vụ quân sự trong thời Chiến tranh Việt Nam.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Trump chưa bao giờ từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam hay trong quân đội. Trong hơn một thập niên của Chiến tranh Việt Nam, Trump đã thành công xin hoãn dịch năm lần, kể cả bị cáo buộc đã nói dối về tình trạng sức khỏe để trốn lính ở cao điểm của cuộc chiến vào năm 1968.

Washington DC - A Veteran looks for a name at Vietnam Veterans Memorial Wall at sunrise

Did Trump dodge the Vietnam War draft?

Claim: Trump avoided military service during the Vietnam War.
Rating: This claim is TRUE. Trump never served in the Vietnam War or in the military. For over a decade during the Vietnam War, Trump sought and received five deferments, including allegedly lying about a medical condition to avoid the draft during the height of the war in 1968.

Có Phải Trump đã cố tình dìm sự nguy hiểm của COVID-19 xuống với công chúng?

Giả Định: Vào khoảng đầu tháng 9, ký giả kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ là Trump đã nói với ông rằng Trump đã cố tình dìm tin tức về COVID-19 xuống với công chúng.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Đài CNN đã công bố thu âm của những cuộc nói chuyện riêng giữa Trump và Woodward, trong đó Trump nói một cách rõ ràng rằng ông muốn dìm tin coronavirus xuống.

1 2 3