Liệu sẽ có thuốc chủng ngừa COVID vào tháng 10 này không?

Giả định: Tổng thống Trump liên tục nói rằng sẽ có thuốc chủng ngừa COVID-19 vào tháng 10 này.
Thẩm định: SAI. Theo nhiều viên chức y tế, khả năng có một đợt thử nghiệm lâm sàng thuốc chủng ngừa COVID-19 để hoàn tất Giai Đoạn 3 và để có thể phân phối đại trà trước cuối năm là thấp. Sau đó, việc phân phối sẽ mất nhiều tháng. Tóm lại, Tổng thống Trump đã nói sai sự thật về quá trình của thuốc chủng ngừa COVID-19.

Will there be a COVID vaccine by October?

Claim: President Trump has repeatedly said that there will be a COVID-19 vaccine by October.
Answer: This claim is FALSE. According to multiple public health officials, there is low likelihood that a COVID-19 vaccine clinical trial could complete Phase 3 and be available for mass distribution by the end of the year. After that, distribution of the vaccine would take several months. In summary, President Trump is not being factual about a COVID-19 vaccine timeline.

Có Phải Trump đã cố tình dìm sự nguy hiểm của COVID-19 xuống với công chúng?

Giả Định: Vào khoảng đầu tháng 9, ký giả kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ là Trump đã nói với ông rằng Trump đã cố tình dìm tin tức về COVID-19 xuống với công chúng.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Đài CNN đã công bố thu âm của những cuộc nói chuyện riêng giữa Trump và Woodward, trong đó Trump nói một cách rõ ràng rằng ông muốn dìm tin coronavirus xuống.

1 2