Trump có thật sự chống chủ nghĩa xã hội và chống cộng không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt nói họ bầu cho Trump vì cho rằng ông ta chống cộng.
Thẩm Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Trump đã từng có những lời phát biểu chống cộng, nhưng khi duyệt xét vấn đề này kỹ hơn, chúng tôi phát hiện rằng Trump đã thúc đẩy những chính sách có tính xã hội trong nhiệm kỳ đầu tiên. Hơn nữa, quan hệ thân thiết của ông với các nhà lãnh tụ độc tài như Vladimir Putin, Kim Jong-un, và Tập Cận Bình tương phản với thông điệp chống chủ nghĩa xã hội của Trump.

Is Trump really anti-socialist and anti-communist?

Claim: Many Vietnamese Americans say they are voting for Trump because they claim that he is anti-communist.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. While Trump commonly uses anti-socialist rhetoric, our review found that Trump has pushed for several socialist policies during his first term. In addition, his friendships with communist and authoritarian leaders like Vladimir Putin, Kim Jong-un, and Xi Jinping conflict with his anti-socialist messaging.

Có Phải Trump đã cố tình dìm sự nguy hiểm của COVID-19 xuống với công chúng?

Giả Định: Vào khoảng đầu tháng 9, ký giả kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ là Trump đã nói với ông rằng Trump đã cố tình dìm tin tức về COVID-19 xuống với công chúng.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Đài CNN đã công bố thu âm của những cuộc nói chuyện riêng giữa Trump và Woodward, trong đó Trump nói một cách rõ ràng rằng ông muốn dìm tin coronavirus xuống.

Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Đảng Cộng Hòa có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Trump chống cộng vì ông thuộc về Đảng Cộng Hòa, mà nhiều người Mỹ gốc Việt coi họ là chống cộng. 
Thẩm Định: Điều này ĐÚNG MỘT NỬA. Tuy Đảng Cộng Hòa rất mạnh mẽ trong luận điệu chống cộng của họ, chính sách đối ngoại của họ có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không là điều chưa rõ ràng.

Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Are Republicans actually more anti-communist than Democrats?

Claim: Many Vietnamese Americans believe Trump is anti-communist because he is a member of the Republican Party, which many Vietnamese Americans perceive as being anti-communist. 
Rating: This is HALF TRUE. While the Republican Party has been very adamant in its rhetoric that it is the anti-communist party, it is not clear that the party’s foreign policies have been more anti-communist than the Democratic Party.