Có thật là tỉ lệ tử vong từ COVID-19 của Hoa Kỳ thấp nhất không

(English)

Giả định: Trump giả định rằng Hoa Kỳ có tỉ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Thẩm định: Lời giả định này SAI SỰ THẬT. Hoa Kỳ có tỉ lệ tử vong cao thứ tư trên thế giới, cũng như số ca nhiễm coronavirus cao nhất so với các nước.


Vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, HBO cho phát sóng cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump trong chương trình “Axios on HBO,” trong đó phóng viên Jonathan Swan đã đặt câu hỏi về cách Tổng thống đối phó với đại dịch coronavirus. Trong cuộc phỏng vấn này, Trump đã nhắc lại việc chính quyền của ông đối phó với COVID-19. Đáng chú ý nhất, ông đã đưa ra biểu đồ để cãi rằng tỷ lệ tử vong của COVID-19 ở Hoa Kỳ thấp hơn các quốc gia khác ở Âu châu. Ông nói: “Nhìn đây, Hoa Kỳ có mức tử vong thấp nhất trên nhiều phương diện, thấp hơn thế giới, thấp hơn Âu châu.”

Cách Trump tính tỷ lệ tử vong thiếu trung thực. Khi bị Swan chất vấn, mới ngã ra là Trump dùng tỉ lệ số người chết tính trên tổng số ca bệnh đã được xác định, mà con số này lệ thuộc vào số người đã được thử nghiệm. Cách đo lường thích hợp hơn là xét tỉ lệ người chết dựa trên dân số quốc gia; đó là cách Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch CDC sử dụng để định nghĩa tỉ lệ chết.

Theo số liệu thống kê do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, Hoa Kỳ đứng cao thứ 4 về số tử vong được xác định theo tỷ lệ dân số (trong 20 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19).Covid-19 Deaths per 100,000 population

Trong cuộc phỏng vấn này, cả hai bên đã đặc biệt nêu các con số của Nam Hàn để so sánh với Mỹ. Vào thời điểm phỏng vấn là ngày 4 tháng 8, Nam Hàn báo cáo 300 người chết so với 51 triệu dân của họ (0,000588235%), trong khi Mỹ báo cáo 156.753 trường hợp tử vong cho 331 triệu dân (0,047357401%). Nói cách khác, Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong tệ hơn Nam Hàn 80 lần.

Covid-19 Death Percentage US vs South Korea

Kết Luận: Trump thiếu trung thực khi trình bày về tỉ lệ tử vong từ COVID-19 của Hoa Kỳ trong buổi phỏng vấn với Axios. Cách trả lời ngập ngừng và bối rối trong buổi phỏng vấn cho thấy rõ Trump thiếu khả năng thông hiểu chiều sâu của đại dịch toàn cầu và những khái niệm căn bản như tỉ lệ chết. Bạn có thể theo dõi nguyên bài phỏng vấn tại đây.