Có phải Trump ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng?

Giả định: Một số người Mỹ tin rằng Trump giúp những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng bằng cách cổ xuý kỳ thị chủng tộc trong nước và từ chối lên án các lãnh đạo và tổ chức theo chủ nghĩa này.
Thẩm định: Giả định này PHẦN LỚN LÀ ĐÚNG. Trump nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhóm chủ nghĩa da trắng thượng đẳng như Ku Klux Klan (đảng KKK) và Proud Boys. Mặc dù Trump đã chỉ trích các tổ chức này, ông chỉ lên tiếng khi gặp áp lực từ nhiều phía. Ngoài ra, Trump cũng tỏ ra khoan dung với các tổ chức chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thông qua các phát biểu trước công chúng và tài khoản Twitter. Ông đã từng đăng lại trên Twitter đoạn ghi hình một người đàn ông hô hào “sức mạnh da trắng.”

Does Trump support white supremacists?

Claim: Some Americans believe that Trump helps white supremacists by fueling racism in the United States and refusing to condemn white supremacist leaders and organizations.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. Trump enjoys support from white supremacist groups such as the Ku Klux Klan and the Proud Boys. Although Trump has denounced these groups, he has done so only when pressured. In addition, he has shown tolerance for violent white supremacist groups through his public statements and Twitter account, even retweeting a video of a man chanting, “white power.”

Joe Biden và Đảng Dân Chủ có ủng hộ phá thai cuối thai kỳ không?

Giả định: Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai vào cuối thai kỳ, kể cả đến gần ngày sinh.
Thẩm định: Điều này HẦU NHƯ SAI. Joe Biden ủng hộ Roe v. Wade, quyết định mang tính lịch sử của Tòa Án Tối Cao hợp thức hóa việc phá thai ở Mỹ. Tại Mỹ, việc nạo phá thai là hợp lệ cho đến tuần 24 của thai kỳ. Sau đó, phá thai chỉ được cho phép trong các trường hợp mạng sống của người phụ nữ gặp nguy hiểm hoặc khi thai nhi có dị tật làm giảm khả năng sống sót bên ngoài tử cung.

Do Joe Biden and the Democrats support late-term abortion?

Claim: President Donald Trump has said that former Vice President Joe Biden and the Democrats support late-term abortion, including up until the moment of birth.
Rating: This is MOSTLY FALSE. Joe Biden supports Roe v. Wade, the landmark Supreme Court ruling that made abortion legal in the United States. In the U.S., abortion is legal up until about 24 weeks. After that point, abortion is only allowed in situations where the woman’s life is threatened or if the fetus has birth defects that would not let it live outside of the womb.

Có đúng là thành viên Đảng Cộng hòa đã đặt thùng bỏ phiếu trái phép ở California không?

Giả định: Các thùng bỏ phiếu trái phép—một số còn được đánh dấu là “chính thức”—đã xuất hiện trong các quận hạt Los Angeles, Orange và Fresno ở California. Có báo cáo rằng Đảng Cộng hòa tại California là thủ phạm đặt những thùng bỏ phiếu bất hợp pháp này.
Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Đảng Cộng hòa California thừa nhận đã đặt hơn 50 thùng bỏ phiếu được dán nhãn “chính thức” cho những ai đi bỏ phiếu bằng thư trong các quận hạt này—một hành động mà các giới chức tiểu bang nói là bất hợp pháp và có thể dẫn đến gian lận bầu cử. Viên chức tiểu bang đã ra lệnh dỡ bỏ các thùng này, nhưng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hoà vẫn chưa tuân thủ. Hiện các quan chức và công tố viên đang điều tra.

Did the Republican Party put up unauthorized ballot boxes in California?

Claim: Unauthorized ballot drop boxes—some marked as “official”—have been appearing in Los Angeles, Orange, and Fresno counties in California. It was reported that the California Republican Party was behind these illegal ballot boxes.
Rating: This is TRUE. The California Republican Party admitted responsibility for placing more than 50 deceptively labeled “official” drop boxes for mail-in ballots in these counties—an action that state officials called illegal and could lead to election fraud. State officials have ordered the boxes be removed, but GOP leaders have not complied. State officials and prosecutors are currently investigating.

1 23 24 25 26 27 32