Có phải Trump là một doanh nhân tài ba?

Giả định: Trump đã nhiều lần nói ông đủ điều kiện làm tổng thống do đã từng là một doanh nhân thành công, và nhiều người Mỹ tin điều này.
Khẳng Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Tuy Trump đã kiếm được nhiều tiền từ ngành giải trí và địa ốc, hồ sơ khai thuế trong hai thập niên qua hé lộ rằng ông đã thua lỗ nhiều hơn số tiền ông kiếm được.

Is Trump really a good businessman?

Claim: Trump has repeatedly claimed that the reason he is qualified to be president is because he’s a successful businessman, and many Americans believe it.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Although Trump has made considerable money from his entertainment and real estate career, his tax returns from the last two decades reveal that he has lost much more money than he has made.

Phong trao Black Lives Matter có chống cảnh sát không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) nhằm chống cảnh sát.
Thẩm định: Giả định này SAI. Black Lives Matter (BLM) là một phong trào toàn quốc nhằm xóa bỏ kỳ thị chủng tộc chống lại người Mỹ Da đen. Người Da đen không võ trang có nhiều khả năng bị cảnh sát giết hơn da trắng. BLM muốn cải cách và tái tổ chức trách nhiệm của cảnh sát để tránh bạo lực không cần thiết và tránh tử vong, cũng như đầu tư nhiều hơn vào các cộng đồng Da đen.

Is Black Lives Matter anti-cop?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that Black Lives Matter is anti-police.
Rating: This claim is FALSE. The Black Lives Matter (BLM) national platform is focused on eradicating racism against Black-Americans. Unarmed Black people are more likely to be killed by police than white people. BLM wants to reform and reimagine policing so that needless violence and death can be avoided, and more money can be invested into Black communities.

Có phải Black Lives Matter là một tổ chức khủng bố?

Giả định: Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc rằng Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) là một tổ chức khủng bố. Nhiều ý kiến tương tự cũng đã xuất hiện trên Facebook.
Thẩm định: Giả định này SAI. Black Lives Matter (BLM) chủ yếu là một phong trào đấu tranh cho sự bình đẳng chủng tộc đối với người Mỹ Da Đen qua các cách hợp pháp như biểu tình ôn hoà, giáo dục và nâng cao nhận thức của cử tri. BLM không ủng hộ cướp bóc hay bạo lực, và những trường hợp này xảy ra rất ít so với số lượng của những lần biểu tình.

Is Black Lives Matter a terrorist organization?

Claim: Rudy Giuliani, President Donald Trump’s personal lawyer, has claimed that Black Lives Matter “is a terrorist organization.” Similar claims are also present on Facebook.
Rating: This claim as FALSE. Black Lives Matter is primarily a movement that seeks to achieve racial equality for Black Americans through legal means such as peaceful protest, education, and voter awareness. It does not support looting or violence, and the incidences of both have been very small relative to the number of protests.

1 22 23 24 25 26 27