A daytime photo of dark smoke rising from burning buildings in the Gaza Strip

Bài Viết Diễn Giải: Sơ lược về Xung đột Israel-Palestine

Ngày 7 tháng Mười năm 2023, Hamas, tổ chức cầm quyền tại Dải Gaza, bất ngờ tấn công vào Israel, gây thiệt mạng hơn 1.400 người. Quân đội Israel trả đũa bằng cách phát lệnh xâm chiếm hoàn toàn và pháo kích vào Dải Gaza, gây thiệt mạng ít nhất là 5.000 người tính đến ngày 23 tháng Mười. Để tóm tắt lịch sử phức tạp của cuộc xung đột Israel-Palestine, đây là dòng thời gian của các sự kiện lớn.