Có phải Trump là một doanh nhân tài ba?

Giả định: Trump đã nhiều lần nói ông đủ điều kiện làm tổng thống do đã từng là một doanh nhân thành công, và nhiều người Mỹ tin điều này.
Khẳng Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Tuy Trump đã kiếm được nhiều tiền từ ngành giải trí và địa ốc, hồ sơ khai thuế trong hai thập niên qua hé lộ rằng ông đã thua lỗ nhiều hơn số tiền ông kiếm được.

Will there be a COVID vaccine by October?

Claim: President Trump has repeatedly said that there will be a COVID-19 vaccine by October.
Answer: This claim is FALSE. According to multiple public health officials, there is low likelihood that a COVID-19 vaccine clinical trial could complete Phase 3 and be available for mass distribution by the end of the year. After that, distribution of the vaccine would take several months. In summary, President Trump is not being factual about a COVID-19 vaccine timeline.

Trump có thật sự chống chủ nghĩa xã hội và chống cộng không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt nói họ bầu cho Trump vì cho rằng ông ta chống cộng.
Thẩm Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Trump đã từng có những lời phát biểu chống cộng, nhưng khi duyệt xét vấn đề này kỹ hơn, chúng tôi phát hiện rằng Trump đã thúc đẩy những chính sách có tính xã hội trong nhiệm kỳ đầu tiên. Hơn nữa, quan hệ thân thiết của ông với các nhà lãnh tụ độc tài như Vladimir Putin, Kim Jong-un, và Tập Cận Bình tương phản với thông điệp chống chủ nghĩa xã hội của Trump.

Is Trump really anti-socialist and anti-communist?

Claim: Many Vietnamese Americans say they are voting for Trump because they claim that he is anti-communist.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. While Trump commonly uses anti-socialist rhetoric, our review found that Trump has pushed for several socialist policies during his first term. In addition, his friendships with communist and authoritarian leaders like Vladimir Putin, Kim Jong-un, and Xi Jinping conflict with his anti-socialist messaging.

1 2 3