Biden có ủng hộ “Medicare Cho Mọi Người” không?

Giả định: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel nói trên đài Fox News rằng Biden “thực ra ủng hộ Medicate cho Mọi Người – Medicare for All.”
Thẩm định: Tuyên bố này SAI. Mặc dù Biden ủng hộ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Với Phí tổn Phải chăng (Affordable Care Act) và muốn mang bảo hiểm sức khỏe đến cho nhiều người hơn, Biden đã nói rằng ông không ủng hộ Medicare cho Mọi Người. Ông muốn duy trì quyền được tự lựa chọn giải pháp chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Does Biden support Medicare for All?

Claim: Republican National Committee chair Ronna McDaniel said on a Fox News show that Biden is “actually for Medicare for All.”
Rating: This claim is FALSE. Though he supports the Affordable Care Act, and wants to expand access to healthcare for more people, Biden has said that he does not support Medicare for All. He believes in letting people choose private insurance if they want it.

Có đúng là Trump đã giúp cựu chiến binh nhiều hơn John McCain không?

Giả Định: Tổng thống Trump gần đây viết trên Twitter rằng ông đã thành công hơn Cố Thượng Nghị sĩ John McCain trong việc mang lại những lợi ích cho cựu chiến binh.
Thẩm Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Trump vẫn thường nhận công cho những đạo luật và biện pháp đã được hình thành từ thời Obama. Thêm vào đó, các chính sách của Trump không có lợi cho quân đội. Cho đến ngày hôm nay, Trump vẫn chưa chỉ trích Nga về việc treo giải thưởng trên đầu lính Mỹ.

Has Trump done more for veterans than John McCain?

Claim: President Trump recently said on Twitter that he has been more successful than the late Senator John McCain in creating beneficial policies for military veterans.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Trump regularly takes credit for laws and practices that were codified during the Obama administration. In addition, Trump’s policies have not been beneficial to the military. To this day, Trump has not criticized Russia for placing a bounty on American troops.

Có thật là kinh tế Hoa Kỳ dưới thời Trump mạnh nhất từ trước đến nay?

Giả Định: Tổng thống Trump đã nhiều lần lập lại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông mạnh nhất trong lịch sử.
Thẩm Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Tuy rằng nền kinh tế nói chung lạc quan dưới thời Trump trước khi COVID-19 xảy ra, kinh tế Mỹ thật ra mạnh hơn trong những thời tổng thống khác. Từ khi COVID-19 bùng nổ, Hoa Kỳ đã chứng kiến nạn thất nghiệp ở mức kỷ lục, cao nhất trong các nước phát triển trên thế giới.

Is the U.S. economy under Trump the best it’s ever been?

Claim: President Trump has repeatedly claimed that American economy under his leadership has been the best in history.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Prior to COVID-19, even though the economy was generally fine under Trump, the economy was stronger in other periods in history. Since the COVID-19 outbreak, America has experienced record unemployment and job loss, the highest of any developed country in the world.

1 13 14 15 16