Có đúng là Hunter Biden đã bán khả năng tiếp cận với Joe Biden cho Ukraine không?

Giả định: Tổng thống Trump đã liên tục nói rằng Hunter Biden đã cung cấp trái phép khả năng tiếp cận với chính quyền Barack Obama / Joe Biden cho chính phủ Ukraine.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có bằng chứng nào xác nhận bất kỳ ai trong chính quyền Obama / Biden hỗ trợ cho Hunter Biden khi ông còn là thành viên hội đồng quản trị của Burisma, một công ty năng lượng có trụ sở tại Ukraine. Thêm nữa, việc Trump thúc đẩy chính phủ Ukraine điều tra gia đình Biden là cái khởi nguồn của quá trình luận tội ông.

Tổng Thống Obama có hiệp lực âm-mưu hại Trump trong cuộc tuyển cử 2016 không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin lời tố cáo của TT Trump rằng cựu TT Obama và cựu Ngoại-Trưởng Hillary Clinton đã tán thành chiến dịch thông-tin sai lạc bởi chính quyền Obama nhằm kết tội Trump thông đồng với Nga-Sô.
Thẩm định: Lời tố này SAI. Những tố cáo “âm mưu thông đồng” gọi là Obamagate này không dựa vào tin tức tình báo của Hoa-Kỳ. Đây là những tin vịt của cơ quan tình báo Nga, hoàn toàn không có bằng chứng. Mục đích là để đánh lạc hướng, tránh sự soi mói vào bản tường-trình của Ủy-Ban Tình-Báo Thượng-Viện, với xác định rằng Nga-Sô đã can thiệp vào cuộc tuyển cử 2016 để giúp Trump thắng. Ngay bây giờ Nga lại đang xía vào cuộc bầu cử 2020.

Joe Biden và Đảng Dân chủ có chống đợt tỵ nạn của người Việt vào thập niên 80?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng PTT Biden và đảng Dân Chủ chống việc định cư của người tỵ nạn Việt tại Hoa kỳ.
Thẩm Định: Tin đồn này hoàn toàn SAI. Trên 80% các dân biểu Dân Chủ tại Quốc Hội kể cả Joe Biden đã thông qua luật cho phép đợt tỵ nạn thứ nhì của người Việt được định cư tại Hoa kỳ vào thập niên 80. Nói rõ hơn, đảng Dân chủ đã đưa một dự luật lên lưỡng viện cho phép người Việt tỵ nạn tại Hoa kỳ. TT lúc đó thuộc Dân Chủ đã ký thành luật. Trái lại, phe Cộng Hòa chỉ được sự ủng hộ của 70% thành viên. Đa số chống dự luật này thuộc phe Cộng Hòa.

Biden có ủng hộ “Medicare Cho Mọi Người” không?

Giả định: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel nói trên đài Fox News rằng Biden “thực ra ủng hộ Medicate cho Mọi Người – Medicare for All.”
Thẩm định: Tuyên bố này SAI. Mặc dù Biden ủng hộ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Với Phí tổn Phải chăng (Affordable Care Act) và muốn mang bảo hiểm sức khỏe đến cho nhiều người hơn, Biden đã nói rằng ông không ủng hộ Medicare cho Mọi Người. Ông muốn duy trì quyền được tự lựa chọn giải pháp chăm sóc sức khỏe tư nhân.

Tại sao rất nhiều Đảng viên Cộng Hòa ủng hộ Joe Biden?

Giả Định: Nhiều người Mỹ cho rằng những đảng viên Cộng hòa ủng hộ Biden chỉ là “bọn cay cú vì bị thua.” Họ không có lý do chính đáng nào để ủng hộ Trump ngoài không thích cá nhân ông.
Thẩm Định: Giả định này SAI. Có nhiều đảng viên Cộng hòa đã từng được Trump bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng bây giờ chống Trump.

1 2 3 4