Ông Raphael Warnock có phải là một người đi theo phương hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để hay không?

Giả Định: Thượng Nghị Sĩ Kelly Loeffler hiện đang tái tranh cử để thay mặt cho tiểu bang Georgia tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Bà đã cáo buộc đối thủ, Mục Sư Raphael Warnock, là một người theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa Triệt Để.
Thẩm Định: Tuyên bố này SAI. Xã Hội Chủ Nghĩa thường đánh loạt các thương mại tư để chính phủ toàn quyền sản xuất. Phân tách của các chính sách của Warnock cho biết phương hướng của ông là tìm cách giúp đỡ tiểu thuơng-mại có được trợ cấp của chính quyền liên bang, giữ vững chương trình bảo hiểm sức khỏe tư đồng thời nới rộng Medicaid, và điều đình cho quyền lợi thương mại của nông dân Mỹ. Thêm nữa, hiện đã có một nhóm ít nhất là 100 người mục sư đã lên tiếng bênh vực ông Warnock và chê những điều bà Loeffler vu cáo là “sai đến bỉ ổi.”

Ông Jon Ossoff có nhận tiền của Trung Quốc không?

Giả định: Thượng Nghị Sĩ David Perdue hiện đang tái tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Georgia. Mới đây, ông đã cáo buộc đối thủ Jon Ossoff về việc đã nhận tiền từ chính phủ Trung Quốc.
Thẩm định: Tuyên bố trên SAI. Công ty truyền hình của Ossoff, Inside TWI, đã nhận $1,000 từ PCCW Media Limited tại Hồng Kông để phát hình những bộ phim tài liệu của Insight. Đây là thông lệ bình thường trong ngành giải trí, các nhà truyền thông thường bán bản quyền để chương trình của họ được phát sóng toàn cầu. Đó là chuyện nhỏ so với liên hệ kinh doanh giữa Perdue và Trung Cộng. Hai công ty dưới quyền chỉ huy của Perdue chuyển sản xuất về Trung Quốc, lập văn phòng kinh doanh ở Trung Quốc, và gia tăng hàng nhập khẩu của Trung Quốc—một quyết định kinh tế chắc chắn lớn trên $1,000.

Thượng Nghị Sĩ David Perdue Có Chống Di Dân Không?

Giả định: TNS David Purdue, hiện đang tái tranh cử ở Georgia cho ghế thượng viện Mỹ, đã tuyên bố muốn sửa chữa hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và ủng hộ “di dân dựa trên thành tích.” Thế nhưng các nhà phê bình cho rằng ông chống đối sự di trú.
Thẩm định: giả định GẦN ĐÚNG. Perdue đã đồng tài trợ chính sách RAISE và giới thiệu vào Hội Nghị hai lần. Nếu chính sách RAISE thành luật số thẻ xanh mỗi năm sẽ bớt đi một nửa và chỉ giới hạn bảo lãnh cho vợ chồng và con cái vị thành niên của người có quốc tịch Mỹ. Chính sách RAISE sẽ ưu tiên cho dân nhập cư trẻ, cao tay nghề, và thông thạo tiếng Anh.