Thượng Nghị Sĩ David Perdue Có Chống Di Dân Không?

(English)

Giả định: TNS David Purdue, hiện đang tái tranh cử ở Georgia cho ghế thượng viện Mỹ, đã tuyên bố muốn sửa chữa hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và ủng hộ “di dân dựa trên thành tích.” Thế nhưng các nhà phê bình cho rằng ông chống đối sự di trú.

Thẩm định: giả định GẦN ĐÚNG. Perdue đã đồng tài trợ chính sách RAISE và giới thiệu vào Hội Nghị hai lần. Nếu chính sách RAISE thành luật số thẻ xanh mỗi năm sẽ bớt đi một nửa và chỉ giới hạn bảo lãnh cho vợ chồng và con cái vị thành niên của người có quốc tịch Mỹ. Chính sách RAISE sẽ ưu tiên cho dân nhập cư trẻ, cao tay nghề, và thông thạo tiếng Anh.


TNS David Purdue hiện đang tái tranh cử để đại diện tiểu bang Georgia trong Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ. Đối thủ là Jon Ossoff. Trong cuộc bầu cử 2020, cả hai ứng cử viên đều không đạt được 50 phần trăm số phiếu nên bắt buộc phải đấu tranh lần hai tại Georgia trong ngày 5 tháng 1 năm 2021. Kẻ thắng cuộc sẽ quyết định nếu đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa sẽ cầm quyền Thượng Nghị Viện. 

Trong vấn đề di dân, Purdue biện hộ trên trang mạng rằng “di dân dựa trên thành tích có mục đích mang vào Hoa Kỳ những người tốt nhất và giỏi nhất thế giới nếu họ muốn đến đây hợp pháp để có được một cuộc sống tốt hơn.” 

Purdue đã đồng tài trợ một bản dự luật di dân trong Quốc Hội: the Reforming American Immigration for a Strong Economy Act (RAISE; Cải cách luật di dân để bổ vững nền kinh tế). Năm 2017 dự luật RAISE, dưới sự ủng hộ của tổng thống Trump, có mục đích giảm nửa số di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ bằng cách giới hạn 50% số thẻ xanh được cấp ra. 

Dự luật RAISE giới hạn di trú dưới dạng bảo lãnh gia đình, cắt bỏ chương trình đoàn tụ cho anh em, cha mẹ, và cả con cái đã trưởng thành của công dân Mỹ. Thay vào đó, dự luật mới chỉ cho phép vợ chồng và con cái vị thành niên của công dân Mỹ được nhập cư. 

Dự luật này cũng có mục đích hạn chế số người tị nạn vào Hoa Kỳ xuống còn 50,000 người hàng năm. Số dân tị nạn tối đa là 110,000 trong năm 2017 dưới luật lập ra bởi chính quyền Obama. Từ đó, chính quyền Trump đã giảm số di dân vào Mỹ mỗi năm, xuống còn 18,000 trong năm 2020, số lượng chưa từng thấy từ năm 1980.

Dự luật đó cũng có mục đích thay đổi cách di dân được cấp hộ chiếu mà hiện nay dựa vào sự bảo lãnh của công ty việc làm. Một đặc trưng khác của dự luật RAISE là hệ thống điểm tùy theo học vấn, khả năng tiếng Anh, công việc lương cao, thành tích phi trường, và sáng kiến kinh doanh. Các điểm trên thiên vị người di dân trẻ, thông thạo tiếng Anh, có bằng cấp, và cao nghề.

Vì thiếu sự ủng hộ của cả hai đảng, dự luật RAISE đã bị dập tắt trước giai đoạn bỏ phiếu. Purdue lại tiếp tục đề nghị mang dự luật trở lại vào năm 2019, và thêm một lần nữa đã bế tắc. 

Theo sự phân tích của chúng tôi, dự luật RAISE có thể gây tổn thất cho cộng đồng người Việt. Theo Viện Chính Sách Di Cư, trong năm 2016, 97% trong số 41,450 người Việt đã trở thành thường trú dân do sự bảo lãnh của gia đình. Hơn nữa, di dân Việt thường lớn tuổi và kém học hơn so với các nhóm di dân khác. Dưới hệ thống điểm của dự luật RAISE, di dân cư Việt sẽ bị thiệt thòi.

Thêm vào đó, Perdue đã ủng hộ dự luật An Toàn và Thành Công 2018, cũng đồng mục đích giới hạn bảo lãnh gia đình cho vợ chồng và con cái vị thành niên mà thôi. Dự luật này đã không được giới thiệu vào Thượng Viện. Dựa trên kỷ lục bỏ phiếu của Perdue, chúng tôi tin rằng tuy có ủng hộ một số trường hợp di trú vào Hoa Kỳ, ông muốn chỉ giới hạn cho những ai có tay nghề cao, hay theo cách ông gọi “những thành phần công nhân khác”.