Trump có thật sự cứng rắn với Trung Quốc hơn Obama không?

Giả định: Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng “không ai cứng rắn với Trung Quốc” hơn ông.
Thẩm định: Giả định này SAI. Trump đã tạo ra các chính sách chỉ làm Trung Quốc mạnh hơn so với Mỹ. Các giao dịch thương mại của ông với Trung Quốc đã làm tăng giá hàng hóa Trung Quốc ở Mỹ, giảm số lượng hàng hóa Mỹ xuất khẩu, và làm mất hơn 300.000 việc làm. Ngoài ra, các hành động của ông với Trung Quốc đã dẫn đến các cuộc đàn áp chống dân chủ ở Việt Nam.

Has Trump been tougher on China than Obama?

Claim: President Donald Trump has claimed that “nobody is tougher on China” than he is.
Rating: This claim is FALSE. Trump has created policies that have only increased China’s strength relative to the United States. His trade deals with China have raised the price on Chinese goods in America, decreased the number of goods America exports, and caused the loss of over 300,000 jobs. In addition, his actions with China have led to anti-democratic crackdowns in Vietnam.

Có phải Trump là một doanh nhân tài ba?

Giả định: Trump đã nhiều lần nói ông đủ điều kiện làm tổng thống do đã từng là một doanh nhân thành công, và nhiều người Mỹ tin điều này.
Khẳng Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Tuy Trump đã kiếm được nhiều tiền từ ngành giải trí và địa ốc, hồ sơ khai thuế trong hai thập niên qua hé lộ rằng ông đã thua lỗ nhiều hơn số tiền ông kiếm được.

Is Trump really a good businessman?

Claim: Trump has repeatedly claimed that the reason he is qualified to be president is because he’s a successful businessman, and many Americans believe it.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Although Trump has made considerable money from his entertainment and real estate career, his tax returns from the last two decades reveal that he has lost much more money than he has made.

Phong trao Black Lives Matter có chống cảnh sát không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Black Lives Matter (Mạng Sống Người Da Đen Quý Giá) nhằm chống cảnh sát.
Thẩm định: Giả định này SAI. Black Lives Matter (BLM) là một phong trào toàn quốc nhằm xóa bỏ kỳ thị chủng tộc chống lại người Mỹ Da đen. Người Da đen không võ trang có nhiều khả năng bị cảnh sát giết hơn da trắng. BLM muốn cải cách và tái tổ chức trách nhiệm của cảnh sát để tránh bạo lực không cần thiết và tránh tử vong, cũng như đầu tư nhiều hơn vào các cộng đồng Da đen.

Is Black Lives Matter anti-cop?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that Black Lives Matter is anti-police.
Rating: This claim is FALSE. The Black Lives Matter (BLM) national platform is focused on eradicating racism against Black-Americans. Unarmed Black people are more likely to be killed by police than white people. BLM wants to reform and reimagine policing so that needless violence and death can be avoided, and more money can be invested into Black communities.

1 32 33 34 35 36 37