Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng cháy rừng ở California không?

Giả định: TT Donald Trump nói rằng cháy rừng ở California là do ban quản lý rừng yếu kém và không phải do biến đổi khí hậu.
Thẩm định: Giả định này SAI. Các nhà khoa học khí hậu kết luận là sự tăng nhiệt độ ở California có làm tăng số lượng lẫn độ dữ dội của các vụ cháy rừng. Theo Sở Lâm Nghiệp và Phòng Cháy Rừng (CAL FIRE), năm trong sáu cuộc hỏa hoạn tàn khốc nhất lịch sử California đã xảy ra vào tháng 8 và 9 năm 2020.

Does climate change have any effect on the wildfires in California?

Claim: President Donald Trump claims that the California wildfires are primarily caused by the state’s forest mismanagement, and climate change has had no impact.
Rating: This claim is FALSE. Climate scientists have found that increasing temperatures in California have driven the increase and intensity in wildfire frequency. According to the California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE), five of the six largest wildfires in California history occurred in August and September 2020.

Có phải là Joe Biden và Kamala Harris theo chủ nghĩa xã hội không?

Giả định: Tổng thống Donald Trump và một số thành viên Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng cựu Phó tổng thống Joe Biden và Nghị sĩ Kamala Harris theo chủ nghĩa xã hội, và các chính sách của họ là chính sách xã hội chủ nghĩa.
Thẩm định: Giả định này SAI. Xã hội chủ nghĩa chủ trương xóa bỏ các doanh nghiệp tư nhân để nhà nước kiểm soát phương tiện sản xuất. Các hành động của Joe Biden trong nhiệm kỳ Obama cũng như các chi tiết đề xuất chính sách của ông trên tư cách ứng cử viên tổng thống không hề bao gồm việc loại bỏ doanh nghiệp tư nhân. Trái lại, các hành động và đề xuất này tập trung cân bằng vào cả việc mở rộng các chương trình công cộng như Medicaid và giáo dục cũng như cộng tác với các công ty tư nhân trong các lĩnh vực y tế và năng lượng tái tạo.

Are Joe Biden and Kamala Harris socialists?

Claim: President Donald Trump and other Republicans have claimed that former vice president Joe Biden and Senator Kamala Harris are socialists and their policies are socialist policies.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. Biden’s actions during the Obama presidency, as well as his detailed policy proposals as a presidential candidate, does not show that he wants to get rid of private businesses. Instead, it shows an equal focus on expanding public programs such as Medicaid and education, while working with private companies in areas like healthcare and renewable energy.

Trump có kiếm tiền từ Trung Quốc trong lúc làm tổng thống không?

Giả định: Một bài báo gần đây của tờ New York Times nói rằng Tổng thống Donald Trump có một tài khoản ngân hàng bí mật ở Trung Quốc. Trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ ba, cựu phó tổng thống Joe Biden cho biết ông Trump đã kiếm tiền từ Trung Quốc.
Thẩm định: Giả định này PHẦN LỚN THẬT. Kể từ năm 2017, Tổ chức Trump (Trump Organization) đã kiếm được gần 5,4 triệu đô-la bằng cách lấy tiền thuê của một ngân hàng Trung Quốc. Ngoài ra, kể từ khi ông trở thành tổng thống, Tổ chức Trump đã nhận được 38 nhãn thương hiệu ở Trung Quốc để đặt tên Trump trên các câu lạc bộ đánh golf, trung tâm chăm sóc trẻ em, viện dưỡng lão và nhiều dịch vụ khác.

Has Trump made money from China during his presidency?

Claim: A recent New York Times article came out saying that President Donald Trump has a secret bank account in China. During the third presidential debate, former vice president Joe Biden said Trump has made money from China.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. Since 2017, the Trump Organization has earned almost $5.4 million by renting to a bank owned by China. In addition, since Trump became president, the Trump Organization has received 38 trademarks in China, to place the Trump name on golf clubs, child-care centers, and nursing homes.

1 9 10 11 12 13 20