Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ có Thân Trung Quốc không?

(English)

Giả Định: nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Đảng Dân Chủ thân Trung Quốc và không có kế hoạch để đương cự với Trung Quốc.

Thẩm Định: Giả định này SAI. Phân tích cương lĩnh của Đảng Dân Chủ cho thấy họ chuẩn bị chống Trung Quốc trên nhiều lãnh vực. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ nhắc đến Trung Quốc nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Để so sánh, Đảng Cộng Hòa không công bố cương lĩnh cho cuộc bầu cử năm 2020 và bài diễn văn của Trump tại đại hội đảng tiết lộ rất ít cách ông định chống Trung Quốc nếu được tái cử.


Một trong những chủ đề được bàn cãi nhiều trong cộng đồng gốc Việt ở Mỹ là Đảng Dân Chủ, và qua đó, Biden, thân Trung Quốc và sẽ để Trung Quốc thống trị thế giới.

Chúng tôi phát hiện giả định này sai sau khi duyệt và so sánh cương lĩnh của cả hai chính đảng trong năm 2020. Cương lĩnh của một đảng chính trị thường phản ảnh các mục tiêu chính sách tổng quát và kế hoạch của họ. Đây là những gì chúng tôi phát hiện:

  • Cương lĩnh Chính thức 2020 của Đảng Dân Chủ cho thấy Trung Quốc là một quan tâm hàng đầu của một chính phủ Biden tương lai. Cương lĩnh của đảng nhắc đến Trung Quốc 22 lần, hơn các quốc gia khác nhiều, nhiều hơn cả Iran và Bắc Triều Tiên. Cương lĩnh của họ giải thích “phía Dân Chủ sẽ hành động cứng rắn với Trung Quốc” trong các lãnh vực mậu dịch, nhân quyền, sở hữu trí tuệ và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, và an ninh quốc gia.
  • Để so sánh, tầm nhìn về Trung Quốc của Đảng Cộng Hòa chưa được định rõ ràng hay sâu sắc trong năm 2020. Đầu năm nay, Đảng Cộng Hòa quyết định không công bố cương lĩnh cho năm 2020, một sự kiện đầu tiên trong lịch sử cận đại. Thay vào đó, Đảng Cộng Hòa nhường chỗ cho chính sách “Hoa Kỳ Trước Hết – America First” đã có từ năm 2016, mà chính sách này cũng không định nghĩa rõ ràng chủ trương ngoại giao của Trump hay của đảng. Trong bài diễn văn tại Đại hội Đảng Cộng Hòa 2020, Trump tiếp tục không đưa ra kế hoạch hoặc chính sách nào để chống Trung Quốc. Thay vào đó, ông chỉ giản dị tuyên bố sẽ mang các công việc làm trở lại Mỹ. Hầu hết các phát biểu của Trump về Trung Quốc trong bài diễn văn là những tấn công tiêu cực nhưng không dựa trên kế hoạch hoặc chính sách đã được chuẩn bị thấu đáo.

Cho đến ngày 11 tháng 9, cương lĩnh của Đảng Dân Chủ đề cập đến những điều sau đây về Trung Quốc:

  • Chiến lược tổng quát: ngược với chủ trương đơn phương “Hoa Kỳ Trước Hết” của Trump, Đảng Dân Chủ tuyên bố họ sẽ sử dụng các liên minh để huy động nền kinh tế toàn cầu đối chọi lại với Trung Quốc và điều đình từ vị trí mạnh nhất có thể.
  • Biển Đông: Đây là vấn đề người Mỹ gốc Việt quan tâm đến vì Việt Nam tiếp tục có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Đảng Dân Chủ đã công khai nhắc đến Biển Đông là khu vực mà Hoa Kỳ cần duy trì thế thượng phong quân sự và an ninh để ngăn cản tính hung hăng của quân đội Trung Quốc.
  • Nhân quyền và nền dân chủ trên thế giới: Đây cũng là một vấn đề người Mỹ gốc Việt quan tâm đến do thành tích vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Đảng Dân Chủ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sau khi Trump rút ra khỏi vào năm 2018. Họ cũng tuyên bố sẽ “thi hành nghiêm chỉnh Luật Nhân quyền và Dân chủ cho Hồng Kông, bằng cách xử phạt các quan chức, tổ chức tài chính, công ty và nhân vật có trách nhiệm cho việc làm suy yếu cơ chế tự trị của Hồng Kông.” Đảng Dân Chủ cũng lên án một cách rõ ràng việc bỏ tù tập thể dân tộc Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác.
  • Tham nhũng: Đảng Dân Chủ tuyên bố rằng chống tham nhũng sẽ là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao. Kế hoạch chống tham nhũng bao gồm mở rộng Luật Tham nhũng ở Nước ngoài, để ngăn chặn nạn hối lộ ngoài nước Mỹ và thi hành các biện pháp minh bạch để cấm việc chuyển tiền lậu trong nước Mỹ. Những biện pháp này bao gồm cấm các ‘công ty vỏ’, mở rộng các tiêu chuẩn chống rửa tiền, kể cả tiết lộ đơn vị sở hữu thật sự, thiết lập giám sát tích cực hơn về việc chuyển ngân vượt biên giới.
  • Việc làm và mậu dịch: Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ hủy các chính sách thuế và mậu dịch của Trump đã khuyến khích các đại công ty chuyển công việc làm sang Trung Quốc và không trả thuế một cách công bằng. Cương lĩnh này cũng cho biết Đảng Dân Chủ sẽ thu hồi lại những đầu tư hoặc lợi ích công cộng các công ty này đã nhận được nếu họ đóng cửa hãng xưởng ở Mỹ và chuyển công việc làm ra nước ngoài.
  • Kiểm soát vũ khí hạt nhân: Để đối phó với Trung Quốc, một cường quốc hạt nhân và mối đe dọa hiện tại, Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ củng cố các hiệp ước như Hiệp ước Giới hạn Vũ khí Hạt nhân, Hiệp ước Buôn bán Vũ khí, và Hiệp ước Cấm Thử Vũ khí Toàn diện.

Kết Luận: Giả định rằng cương lĩnh của Đảng Dân Chủ thân Trung Quốc là SAI. Cương lĩnh của họ đưa ra rõ ràng và hẳn hoi những phương cách đa dạng chính phủ Biden dự tính chống lại Trung Quốc. Ngược với chính sách “Hoa Kỳ Trước Hết” của Trump, Đảng Dân Chủ đề nghị một chủ trương đa diện và đa phương để đối phó với Đảng Cộng Sản Trung Quốc.