Có phải Trump là một doanh nhân tài ba?

Giả định: Trump đã nhiều lần nói ông đủ điều kiện làm tổng thống do đã từng là một doanh nhân thành công, và nhiều người Mỹ tin điều này.
Khẳng Định: Giả định này HẦU HẾT LÀ SAI. Tuy Trump đã kiếm được nhiều tiền từ ngành giải trí và địa ốc, hồ sơ khai thuế trong hai thập niên qua hé lộ rằng ông đã thua lỗ nhiều hơn số tiền ông kiếm được.

Is Trump really a good businessman?

Claim: Trump has repeatedly claimed that the reason he is qualified to be president is because he’s a successful businessman, and many Americans believe it.
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Although Trump has made considerable money from his entertainment and real estate career, his tax returns from the last two decades reveal that he has lost much more money than he has made.