Có phải các cuộc không kích cuả không lực Israel chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự không?

Giả định: Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 10 về cuộc xung đột Israel-Hamas năm 2023, Đại sứ Israel tại Anh Tzipi Hotovely cho biết: “Chúng tôi không oanh tạc vào thường dân. Chúng tôi đang đánh phá các mục tiêu quân sự, theo Hiệp Định Geneva, chúng tôi hoàn toàn có quyền làm điều đó”.

Thẩm định: Giả định này SAI.