Có phải người Mỹ gốc Á là chủng tộc thiểu số gương mẫu?

Giả định: Có một giả thuyết thường thấy cho rằng người Mỹ gốc Á là một chủng tộc thiểu số gương mẫu đã vượt qua được sự phân biệt đối xử để thăng tiến trong xã hội Mỹ.  
Thẩm định: Giả định này là SAI. Dù đúng rằng nhiều người Mỹ gốc Á có mức độ thành công thấy rõ trong nghề nghiệp. Những ví dụ điển hình này, được sử dụng một cách tổng quát, để che lấp đi những vấn đề thiết thực mà người Mỹ gốc Á phải hứng chịu, ví dụ như phân biệt chủng tộc, nạn nghèo đói, nạn thiếu phương tiện nâng cao trình độ học vấn, và nạn bạo hành gia đình.

Bài viết diễn giải: Người Mỹ gốc Châu Á có đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ không?

Nhiều người ở Hoa Kỳ cho rằng người Mỹ gốc Châu Á là một “chủng tộc thiểu số gương mẫu”, có mức độ thành công cao về tài chính và học tập, và hầu hết không bị kỳ thị chủng tộc. Sự thành công của người Mỹ gốc Á được nhấn mạnh và tôn vinh, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật của những hành vi kỳ thị chủng tộc đã và đang xảy ra. Ngay cả ngày nay, người Mỹ gốc Á vẫn tiếp tục gánh chịu những thiệt hại do kỳ thị và phân biệt chủng tộc gây ra. Hảy bấm đây để đọc lịch sử ngắn gọn về sự phân biệt chủng tộc mà người gốc Châu Á phải đối mặt ở Mỹ.

Người Mỹ gốc Việt không cần phải lo lắng về tội ác kỳ thị chống người Á Đông?

Giả định: Gần đây, rất nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng những làn sóng hành hung người Mỹ gốc Á chỉ không ảnh hưởng đến họ.
Thẩm định: Thuyết trên SAI. Theo như tham khảo của Stop API Hate (Ngừng Hận Thù AAPI), trong năm 2020 đã xẩy ra 3,795 vụ hành hung người Mỹ gốc Á. Tuy rằng nạn nhân đông nhất là người Trung Hoa, 8.5 % người Mỹ gốc Việt cũng bị nhắm (khoảng 322 vụ). Từ lúc đại dịch COVID-19 lan tràn, tội ác chống người Mỹ gốc Á đã gia tăng 150% vào năm 2020. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách người Mỹ gốc Việt có thể giúp bại trừ nạn dịch khủng bố này.