Bài Viết Diễn Giải: Cuộc bầu cử bãi nhiệm ở California là gì?

(English)

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, tiểu bang California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để
quyết định xem Thống Đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không.
Tại California, điều kiện để tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm là cần 12% tổng số cử tri ký vào một bản kiến ​​nghị trong cuộc bầu cử kỳ trước, và những chữ ký này đến từ ít nhất năm quận
khác nhau. California là một trong 19 tiểu bang cho phép công dân bãi nhiệm các quan chức
công quyền của mình.

Cư dân California có thể bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử này. Các lá phiếu đã được gửi đi kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.


Quá trình bãi nhiệm diễn ra như thế nào ở California?

Các quan chức bầu cử ở tất cả 58 quận phải xác minh chữ ký trên các bản kiến ​​nghị bãi nhiệm. Các quan chức phụ trách bầu cử ở tất cả 58 quận phải xác minh chữ ký trên các bản kiến ​​nghị
bãi nhiệm. Họ phải gửi lô chữ ký cho ngoại trưởng California trước ngày 29 tháng 4 năm 2021. Trước khi cuộc bầu cử được tiến hành, cử tri có thể rút lại chữ ký của họ trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 8 tháng 6 năm 2021. Do chỉ có 43 cử tri rút chữ ký
của họ, một cuộc bầu cử bãi nhiệm đã được bắt đầu.

Chi phí bãi nhiệm là $250 triệu và đã được tính trong ngân sách của chính phủ tiểu bang mà ông Gavin Newsom ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2021. Khi chi phí đã được thông qua, cuộc bầu cử được lên lịch: 14 tháng 9 năm 2021. Các ứng cử viên tranh cử với ông Gavin Newsom có đến ngày 16 tháng 7 nộp đầy đủ hồ sơ. Các cử tri đã ghi danh đi bầu sẽ nhận được lá phiếu qua đường bưu điện và có thời hạn cho đến ngày 14 tháng 9 năm 2021 để bỏ phiếu qua đường bưu điện, đưa lá phiếu tới địa điểm bỏ phiếu của họ, hoặc đem đến trung tâm thả phiếu.

Bỏ phiếu như thế nào?

Lá phiếu hỏi cử tri hai câu hỏi:

  1. “Có nên bãi nhiệm thống đốc không?”
  2. “Và nếu có, ai sẽ là thống đốc mới?”

Trả lời “KHÔNG” cho câu hỏi số Một là cho phép ông Newsom tiếp tục làm thống đốc.

Trả lời “CÓ” cho câu hỏi số Một sẽ cách chức ông Newsom.
Nếu hơn 50% cử tri trả lời “CÓ” cho câu hỏi số Một, câu hỏi số Hai sẽ xác định ai là thống đốc mới. Cá nhân nào có nhiều phiếu bầu nhất trong ​​câu hỏi số Hai sẽ trở thành thống đốc tiếp theo. Lần cuối cùng một cuộc bầu cử bãi nhiệm diễn ra thành công là vào năm 2003. Ông Arnold Schwarzenegger thay thế ông Gray Davis chỉ với 48,6% phiếu bầu.

Những gì đang gặp rủi ro?

Có 46 chính trị gia đảng Cộng Hòa, những người nổi tiếng trong giới truyền thông, các nhà hoạt động và người dân California từ các thành phần khác nhau, tham gia tranh cử. Cuộc bầu cử bãi nhiệm này chủ yếu được đảng viên đảng Cộng Hòa ủng hộ tới 72%. Đảng Cộng Hòa “có rất nhiều động lực bỏ phiếu” so với 62% đảng viên Dân Chủ.

Các chính trị gia nổi tiếng nhất của đảng Cộng Hòa đang tranh cử là cựu thị trưởng San Diego Kevin Faulconer, doanh nhân San Diego John Cox, và người dẫn chương trình radio bảo thủ Larry Elder.

Trong năm vừa qua, khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến người dân California, ông Newsom đã:

Nếu ông Newsom bị bãi nhiệm, đây là những điều có thể xảy ra, dựa trên những gì số người dẫn đầu cuộc bầu cử đã nói:

Tại sao tôi nên bỏ phiếu?

Đối với các cuộc bầu cử bãi nhiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu nói chung là khá thấp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cho hầu hết các cuộc bầu cử đặc biệt ở California là khoảng 33%, thấp hơn một nửa so với cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Do có thể xảy ra tình trạng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, dưới một phần ba số cử tri đã ghi danh đi bầu vẫn có thể định đoạt được số phận của thống đốc California. Đó là lý do cực kỳ quan trọng là tại sao mọi người dân California hội đủ điều kiện nên đi bỏ phiếu.

Việc đi bỏ phiếu sớm đã bắt đầu và các cử tri đã ghi danh còn thời hạn gửi đi lá phiếu của họ cho đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 9. Những cử tri chưa ghi danh đi bầu vẫn còn thời gian ghi danh cho đến ngày 31 tháng 8 để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt này.

Nếu như tôi trễ ngày đăng ký để bỏ phiếu?

Quý vị có thể đến văn phòng bầu cử của hạt, trung tâm bầu cử hay nơi bỏ phiếu vào đúng hoặc trước ngày 14 tháng 9 và đăng ký. Tại những nơi này, quý vị cũng có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử bãi nhiệm.