Có đúng là thành viên Đảng Cộng hòa đã đặt thùng bỏ phiếu trái phép ở California không?

(English)

Giả định: Các thùng bỏ phiếu trái phép—một số còn được đánh dấu là “chính thức”—đã xuất hiện trong các quận hạt Los Angeles, Orange và Fresno ở California. Có báo cáo rằng Đảng Cộng hòa tại California là thủ phạm đặt những thùng bỏ phiếu bất hợp pháp này.

Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Đảng Cộng hòa California thừa nhận đã đặt hơn 50 thùng bỏ phiếu được dán nhãn “chính thức” cho những ai đi bỏ phiếu bằng thư trong các quận hạt này—một hành động mà các giới chức tiểu bang nói là bất hợp pháp và có thể dẫn đến gian lận bầu cử. Viên chức tiểu bang đã ra lệnh dỡ bỏ các thùng này, nhưng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hoà vẫn chưa tuân thủ. Hiện các quan chức và công tố viên đang điều tra.


Vào cuối tuần ngày 10 tháng 10, các quan chức bầu cử nhận được báo cáo về các thùng bỏ phiếu trái phép trong các khu vực bầu cử nhiều tranh chấp tại các quận hạt Fresno, Los Angeles và Orange. Mặc dù các thùng giả nhìn khác với các thùng chính thức do các quận hạt cung cấp, cử tri có thể bị nhầm lẫn do những thùng giả đều có đánh dấu một cách cố tình sai lạc “thùng bỏ phiếu chính thức,” “thùng bỏ phiếu,” hoặc “thùng an toàn.” Những thùng này được đặt trước nhà thờ, trụ sở đảng pháicác tiệm bán súng. Theo báo cáo, Địa điểm của các thùng trái phép này không có mặt trên bất kỳ các trang web bỏ phiếu chính thức nào của quận hạt. 

Bộ trưởng Nội vụ California đã ban hành một bản ghi nhớ nêu rõ các thùng bỏ phiếu trái phép này là bất hợp pháp và là một trọng tội có thể bị phạt tới bốn năm tù. “Tóm lại, luật tiểu bang cấm việc cung cấp các thùng bỏ phiếu trái phép, hay các thùng bỏ phiếu bầu bằng thư không chính thức,” bản ghi nhớ có nêu. 

Các quy định của tiểu bang nêu rõ chỉ các quan chức của quận hạt mới có thẩm quyền chỉ định địa điểm, giờ hoạt động và số lượng thùng bỏ phiếu được đặt trong mỗi quận hạt. 

Đảng Cộng hòa California thừa nhận rằng chính họ đã đặt các thùng bỏ phiếu này. Phát ngôn viên Đảng Cộng hòa của tiểu bang Hector Barajas tuyên bố rằng luật “thu thập phiếu bầu” của tiểu bang cho phép đặt những thùng này. Theo luật của California, việc cử tri giao phiếu bầu vắng mặt hoặc phiếu bầu gửi qua đường bưu điện cho một đơn vị thứ ba để bỏ vào hộp thư hoặc phòng bỏ phiếu là hợp pháp. 

Barajas từ chối cho biết có bao nhiêu thùng phiếu trái phép đã được đặt và địa điểm của chúng. Nhưng một nhân viên có hiểu biết trực tiếp về hoạt động này nói rằng quan chức Đảng Cộng hòa đã mua khoảng 100 thùng để thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu, đặc biệt là trong các cuộc chạy đua sát sao. Họ đã đặt được khoảng một nửa số thùng trước khi bị các quan chức phát giác.

Bộ trưởng Nội vụ California Alex Padilla và Bộ trưởng Tư pháp Xavier Becerra nói rằng các thùng phiếu này là bất hợp pháp và đã ban hành lệnh ngừng và hủy, yêu cầu các quan chức Đảng Cộng hoà loại bỏ các thùng này trước ngày 15 tháng 10. Họ nói rằng để cử tri an toàn bỏ phiếu cho một đơn vị thứ ba, họ cần biết người mà họ đưa lá phiếu cho là ai, và cả hai bên phải ký trên phong bì bỏ phiếu để có cách theo dõi. Các thùng phiếu ở California do Đảng Cộng hòa đặt không an toàn và có thể dễ bị xáo trộn. Ngoài ra, việc đánh dấu một thùng phiếu không chính thức là “chính thức” có thể được coi là phạm trọng tội mạo danh viên chức bầu cử.

Cho đến nay, Đảng Cộng hòa của tiểu bang vẫn không tuân thủ lệnh nêu trên. Các quan chức trong tiểu bang và các công tố viên địa phương hiện đang điều tra thêm.

Vào ngày 21/10/2020, một thẩm phán tại Sacramento đã ra phán quyết rằng Đảng Cộng hòa California không phải tuân thủ một trát tòa liên quan đến cuộc điều tra đưa ra bởi Tổng chưởng lý California Becerra. Cuộc điều tra sau đó bị đình chỉ, một phần vì các thùng phiếu đó đã được ghi nhãn chính xác bằng cách xóa bỏ chữ “Chính thức”.

Dựa theo hình ảnh trên các trang web chính thức của quận, những thùng phiếu chính thức nhìn như sau:

Fresno

Los Angeles

Orange County

Dưới đây là danh sách địa điểm các thùng bỏ phiếu chính thức có trong các website bỏ phiếu chính thức của các quận hạt:

Tại Fresno:
Tiếng Anh và Việt: https://www.co.fresno.ca.us/departments/county-clerk-registrar-of-voters

Tại Orange County: 
Tiếng Anh: https://www.ocvote.com/voting/voting-and-dropoff-locations-by-election
Tiếng Việt: https://www.ocvote.com/vi/voting/voting-and-dropoff-locations-by-election

Tại Los Angeles:
Tiếng Anh: https://www.lavote.net/home/voting-elections/voting-options/vote-by-mail/vbm-ballot-drop-off
Tiếng Việt: https://www.lavote.net/vi/trang-ch%C3%ADnh/b%E1%BB%8F-phi%E1%BA%BFu-k%E1%BB%B3-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD/nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BB%8Dn-l%E1%BB%B1a-th%C3%B4ng-tin-v%E1%BB%81-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD/vote-by-mail/Ho%C3%A0n-L%E1%BA%A1i-L%C3%A1-Phi%E1%BA%BFu-B%E1%BA%A7u-B%E1%BA%B1ng-Th%C6%B0