Người Việt có được bảo vệ dưới chính sách di trú của Trump không?

(English)

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng chính sách di trú của Trump không ảnh hưởng gì đến sinh viên Việt Nam và những cơ hội sang Hoa Kỳ du học. Họ nghĩ rằng chính sách di trú của Trump chỉ nhằm đánh vào những sinh viên từ những nước dung túng khủng bố. Và họ cũng tin rằng vì Trump theo đảng Cộng Hoà, ông sẽ thiên Việt.

Thẩm Định: Lập luận đó SAI. Nội các của chính quyền Trump vừa ra chính sách giới hạn giấy chiếu khán nhập cảnh cho sinh viên quốc tế. Chính sách này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những sinh viên quốc tế hiện đang học tại Hoa Kỳ, kể cả 30,000 sinh viên từ Việt Nam.


Dưới chính quyền Trump, Bộ Nội An (DHS) vừa đưa ra luật mới giới hạn số chiếu khán cho sinh viên nước ngoài. Luật này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 30,000 sinh viên Việt Nam hiện đang du học tại Mỹ.

Theo luật hiện hành, thì giấy chiếu khán sẽ hợp lệ cho đến khi du học sinh hoàn tất chương trình học, và chiếu theo nội quy của DHS. Theo luật mới, thì du học sinh phải hoàn tất chương trình học vấn trong bốn năm, trong khi thời gian trung bình để xong bằng cử nhân ở Mỹ là khoảng năm năm.

Ngoài ra, DHS còn đưa ra luật mới khắc nghiệt hơn giới hạn giấy chiếu khán chỉ có hiệu lực trong hai năm cho sinh viên từ những nước với tỷ số sinh viên ở nán lại trên 10%, nghĩa là hàng năm, hơn 10% số sinh viên của nước đó ở lại quá hạn giấy chiếu khán. Theo dữ liệu liên bang, có 55 quốc gia rơi vào trường hợp này, trong đó có Việt Nam.

Du học sinh nào cần hơn 2 năm để hoàn tất chương trình học có thể xin gia hạn, nhưng đơn xin không chắc chắn sẽ được chấp thuận. Chỉ một số rất ít trường hợp được phép gia hạn, dưới lý do liên quan đến học vấn, lý do sức khoẻ đã được kiểm chứng, hoặc những lý do bất khả kháng (như thiên tai, bệnh tai trên toàn quốc, hoặc trường đóng cửa).

Chính sách nhắm vào những sinh viên ở lại quá hạn sẽ ảnh hưởng Việt Nam hơn nước nào khác. Cho đến tháng Giêng 2020, có 30,000 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ. Mặc dù Việt Nam chỉ đứng vào hạng 6 trong tổng số quốc gia có sinh viên du học tại Mỹ, những sinh viên của những nước này—như Tàu, Ấn Độ, và Canada—không bị ảnh hưởng nhiều vì chính sách mới này, vì tỷ lệ sinh viên ở lại quá hạn dưới 10%.

Vì sinh viên ngoại quốc không được bảo đảm giấy chiếu khán cho hết chương trình học ở Mỹ , luật mới sẽ khiến nhiều sinh viên nản chí không muốn du học sang Mỹ.

Kết Luận: Lập luận cho rằng chính sách của Trump không nhắm vào sinh viên Việt Nam là SAI. Chính sách mới của DHS ảnh hưởng sinh viên Việt Nam rất nhiều. Mặc dù chính sách này chưa được thông qua thành luật, nếu tái đắc cử, Trump sẽ có thời giờ thông qua và thi hành luật này, và sinh viên Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng không ít. Hơn nữa, dưới chính quyền Trump, nhiều người Mỹ gốc Việt bị trục xuất về nước hơn, và có nhiều trở ngại cho di dân trên hành trình nhập tịch Hoa Kỳ hơn.