Bó phiếu bằng thư có an toàn hay không?

(English)

Giả định: Trump nói bỏ phiếu bầu bằng thư không an toàn và sẽ dẫn đến gian lận bầu cử.

Thẩm định: Giả định này SAI.  Dựa trên những gì đã thấy trong quá khứ, bỏ phiếu bằng thư là an toàn với tỉ lệ gian lận cực kỳ thấp.


Dẫn chứng của Trump về gian lận bầu cử đã bị bác bỏ bởi nhiều nghiên cứu cùng kết luận rằng gian lận bầu cử tại Hoa Kỳ là vô cùng hiếm. Càng có nhiều chứng cứ cho thấy bỏ phiếu bằng thư là thông thường, an toàn và đáng tin cậy:

  • Theo dữ liệu liên bang, bỏ phiếu bằng thư không phải là điều mới mẻ tại Hoa Kỳ — gần 1 trong 4 người đã gửi phiếu bầu của mình qua bưu điện trong các đợt bầu cử 2016 và 2018. 
  • 4 tiểu bang đã từ lâu rất thành công trong việc thực hiện bỏ phiếu bằng thư: Colorado (từ 2013), Oregon (vào năm 2000, tiểu bang đầu tiên thực hiện bầu cử tổng thống hoàn toàn bằng thư), Utah (từ 2012) và Washington (từ 2011). Tại Washington, đến 2011 đã có 38 trong 39 hạt bỏ phiếu bằng thư nên Quốc hội Tiểu bang về sau áp dụng chương trình cho toàn tiểu bang. Kim Wyman, Bộ trưởng Hành chính của tiểu bang Washington thuộc đảng Cộng Hòa, nói rằng, “Chúng tôi gặp rất ít trường hợp gian lận bầu cử.”
  • Nghiên cứu rộng rãi của Trung tâm Công Lý Brennan và nhiều nghiên cứu khác, kể cả một nghiên cứu do chính phủ Trump ủy nhiệm, đều kết luận rằng hầu hết các cáo buộc gian lận là trường hợp hi hữu và vô căn cứ.
  • Quỹ Heritage, một tổ chức bảo thủ từng cảnh báo về sự rủi ro khi bỏ phiếu bằng thư, chỉ tìm thấy được dấu hiệu gian lận trong 0.00006 phần trăm tổng số phiếu bầu. Trong một trường hợp đáng chú ý, họ khám phá được 14 vụ mưu lừa đảo bằng thư trong số khoảng 15.5 triệu lá phiếu tại Oregon từ khi tiểu bang này bắt đầu cho phép bầu cử bằng thư vào năm 1998.
  • Một nghiên cứu của Đại học Stanford phát hiện rằng bỏ phiếu bằng thư không thiên vị bất cứ đảng nào. Tại nhiều nơi, đảng Cộng Hòa đã từ lâu dùng bỏ phiếu bằng thư như công cụ để khuyến khích tham gia bầu cử.

Ellen Weintraub, Thành viên của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC),đã đăng trên trang mạng của FEC một tổng hợp các tweet của bà về bầu cử bằng thư, trong đó một tweet nói rằng, “Giả thuyết âm mưu là bầu cử bằng thư sẽ gây ra gian lận hoàn toàn không có căn cứ . Không hề có.”

Bản Đồ: Thủ Tục Bầu Phiếu Gửi Bằng Thư Của Mỗi Tiểu Bang

Chú thích
1. Arizona: Hầu hết cư dân Arizona đã bầu phiếu gửi bằng thư, vì cử tri có thể ghi tên vào Danh sách Bầu Sớm Vĩnh viễn.
2. Mississippi: Cử tri với điều kiện sức khỏe cơ bản khiến họ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn, đang bị cách ly do COVID-19,
hoặc phải chăm sóc người phụ thuộc đang bị cách ly, có thể xin lá phiếu gửi bằng thư.
3. Missouri: Missouri có các điều luật khác nhau về bầu phiếu gửi bằng thư và bầu phiếu khiếm diện (vắng mặt).
Cử tri cần lý do để có thể bầu phiếu khiếm diện.
Nguồn: Alyson Hurt và Benjamin Swasey/NPR

Kết luận: Bầu cử bằng thư là an toàn và bảo mật. Vì vậy, hãy nhanh chóng xin một phiếu bầu bằng thư nếu chưa làm việc này, hoặc trong trường hợp tiểu bang không tự động gửi. Hãy điền vào phiếu với các lựa chọn của bạn và gửi phiếu đi càng sớm càng tốt để biết chắc rằng lá phiếu của mình được công nhận. Xin nhấn vào đây để tìm hiểu thông tin bầu cử của tiểu bang mình.