Trump có thường xuyên nói sai sự thật không?

(English)

Cho đến ngày 9 tháng 7, dịch vụ Kiểm Chứng Sự Thật (Fact Checker) nổi tiếng của tờ Washington Post đếm là Donald Trump đã 20.055 lần nói sai hoặc không hoàn toàn trung thực trong vòng 1.267 ngày. Thật vậy, các câu phát biểu sai hoặc không hoàn toàn trung thực của ông còn gia tăng ở thời điểm hết sức quan trọng, trong lúc nước Mỹ đang vật lộn nhiều hơn các nước khác để kiềm chế đại dịch lớn nhất từ một thế kỷ nay.

Trump không những nói sai hoặc không hoàn toàn trung thực, ông ta còn lập lại và loan tải những thông tin sai trái từ những nguồn khác và ủng hộ sự sai trái này mạnh mẽ ngay cả sau khi những chuyên gia đã kiểm tra và chỉ ra chỗ sai trong những điều ông nói.

Bạn có thể tự tra cứu số liệu thống kê bằng cách vào trang mạng của tờ Washington Post và dò ra các câu nói sai sự thật của Trump theo đề tài và số lần lập lại.