Amy Coney Barrett có chống Obamacare hay không?

Giả Định: Cựu phó tổng thống Joe Biden có tuyên bố rằng nếu thẩm phán Amy Coney Barrett được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện, bà sẽ bỏ phiếu hủy bỏ chương trình Affordable Care Act (ACA), tại vì bà phản đối luật đó.
Thẩm Định: Tuyên bố này PHẦN LỚN THẬT. Trong quá khứ bà Barrett đã chỉ trích chương trình ACA (hay Obamacare). Nhưng bà chưa khẳng định sẽ bỏ phiếu hủy bỏ chương trình này nếu được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện. Nếu chương trình ACA bį Tối Cao Pháp Viện cho là sai hiến pháp, khoảng 23 triệu người sẽ bị mất bảo hiểm.

Giải thích: Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg đã đẩy mạnh quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ như thế nào?

Ruth Bader Ginsburg giữ chức Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ 10 tháng 8 năm 1993 đến khi bà qua đời ngày 18 tháng 9 năm 2020. Trong suốt cuộc đời, bà đã tranh cãi cho một số ca quan trọng chống đối kỳ thị giới tính, nâng cao quyền bình đẳng cho phụ nữ Hoa Kỳ. VietFactCheck sẽ giải thích tại sao di sản để lại của Ginsburg quan trọng như thế.