Donald Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 hay chưa?

Giả định: CNN và The New York Times đưa tin rằng Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Toà Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2021. Nhưng Trump chưa công khai xác nhận là ông đã được tiêm chủng ngừa hay chưa.
Thẩm định: Giả định Trump đã được tiêm chủng ngừa là THẬT. Fox News cũng xác nhận rằng Trump đã được tiêm phòng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox, Trump cho biết ông sẽ khuyên mọi người nên tiêm chủng ngừa COVID-19. “Tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều người không muốn tiêm và nhiều người đó nói thẳng là họ từng bỏ phiếu cho tôi,” ông nói. “Đó là một chủng ngừa tuyệt vời. Nó là một chủng ngừa an toàn và một thứ có hiệu quả.”

Can you get COVID-19 from the vaccine?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that you can get COVID-19 from the COVID-19 vaccines.
Rating: This claim is FALSE. The COVID-19 vaccine, by the manufacturers Pfizer and Moderna, does not contain any live COVID-19 viruses. The COVID-19 vaccine is a type of vaccine called an mRNA vaccine. After getting vaccinated, an mRNA will enter our body and give our cells instructions to make the Covid-19 spike proteins. Then our immune system takes action by learning to fight off these proteins and produce the necessary antibodies. When our body encounters the real COVID-19 virus, our body can take action quickly, with the ready-made antibodies, to prevent the virus from spreading and making us sick.

Liệu sẽ có thuốc chủng ngừa COVID vào tháng 10 này không?

Giả định: Tổng thống Trump liên tục nói rằng sẽ có thuốc chủng ngừa COVID-19 vào tháng 10 này.
Thẩm định: SAI. Theo nhiều viên chức y tế, khả năng có một đợt thử nghiệm lâm sàng thuốc chủng ngừa COVID-19 để hoàn tất Giai Đoạn 3 và để có thể phân phối đại trà trước cuối năm là thấp. Sau đó, việc phân phối sẽ mất nhiều tháng. Tóm lại, Tổng thống Trump đã nói sai sự thật về quá trình của thuốc chủng ngừa COVID-19.