Có đúng là thành viên Đảng Cộng hòa đã đặt thùng bỏ phiếu trái phép ở California không?

Giả định: Các thùng bỏ phiếu trái phép—một số còn được đánh dấu là “chính thức”—đã xuất hiện trong các quận hạt Los Angeles, Orange và Fresno ở California. Có báo cáo rằng Đảng Cộng hòa tại California là thủ phạm đặt những thùng bỏ phiếu bất hợp pháp này.
Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Đảng Cộng hòa California thừa nhận đã đặt hơn 50 thùng bỏ phiếu được dán nhãn “chính thức” cho những ai đi bỏ phiếu bằng thư trong các quận hạt này—một hành động mà các giới chức tiểu bang nói là bất hợp pháp và có thể dẫn đến gian lận bầu cử. Viên chức tiểu bang đã ra lệnh dỡ bỏ các thùng này, nhưng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hoà vẫn chưa tuân thủ. Hiện các quan chức và công tố viên đang điều tra.

Có thật là Dân biểu Harley Rouda ủng hộ Hồ Chí Minh không?

Giả định: Ban vận động tranh cử vào Quốc hội của Michelle Steel đã gửi thư bằng tiếng Việt đến các cử tri ở quận 48 ở California cáo buộc Dân biểu Harley Rouda ủng hộ Hồ Chí Minh và nhẹ tay với Trung Quốc.
Thẩm định: Giả định này SAI. Khi Jeff LeTourneau, phó chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Cam, chia sẻ một bài đăng trên Facebook ca ngợi Hồ Chí Minh, Rouda lập tức yêu cầu LeTourneau từ chức. Hơn nữa, Rouda đã đưa ra và thông qua được một số điều luật quan trọng để kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tiểu bang California có gửi phiếu bầu bằng thư cho dân nhập cư không giấy tờ hay không?

Giả định: Trump nói tiểu bang California gian lận bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu bằng thư cho tất cả mọi người sống tại California, cho dù họ có quốc tịch hay không.
Thẩm định: Giả định này SAI. Chỉ có người có quốc tịch và đã đăng ký bầu cử mới nhận được phiếu bầu bằng thư tại California.